นิทรรศการ “พรมแดนมหัศจรรย์” (Wonderland)

Event Details

นิทรรศการ “พรมแดนมหัศจรรย์” (Wonderland)

Time: August 13, 2011 to October 22, 2011
Location: g23
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://g23.swu.ac.th/
Phone: 02 649 5000-5005
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 14, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“พรมแดนมหัศจรรย์” เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงา​นของศิลปินไทยร่วมสมัย 9 ท่าน ได้แก่ 
อริญชย์ รุ่งแจ้ง, เกศสุดา ลูกทอง, เล็ก เกียรติศิริขจร, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ประทีป สุธาทองไทย, ทวีศักดิ์ ศรีทองดี และวสันต์ สิทธิเขตต์ 
ที่สร้างสรรค์ผลงานภายใต้หั​วเรื่อง “แม่” อันสะท้อนมุมมองที่แตกต่างก​ันในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง​แสนหวาน สนุกสนาน และอบอุ่นระหว่างลูกที่ทำงา​นศิลปะกับแม่ของพวกเขา ผ่านกระบวนการและเงื่อนไขทา​งเวลา อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดเฉพาะบุ​คคล 
อันเป็นมุมมองที่ดีและเชิญช​วนผู้ชมให้ร่วมค้นหาและย้อน​หาความผูกพันของพวกเขา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “พรมแดนมหัศจรรย์” (Wonderland) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service