นิทรรศการ “ครบเครื่อง” (Well Equipped)

Event Details

นิทรรศการ “ครบเครื่อง” (Well Equipped)

Time: February 2, 2017 to February 26, 2017
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ครบเครื่อง” โดย ศิลปิน นายธีรวัฒน์ นุชเจริญผล ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม อันเกิดจากพื้นฐานแนวคิดและการตั้งคำถามต่อค่านิยมในเรื่องของความเจริญทางวัตถุ ซึ่งอาจจะส่งผลส่วนทางกับความเจริญทางด้านจิตใจของผู้คนในยุคปัจจุบัน ศิลปินมุ่งเน้นที่จำนำเสนอภาพสรีระความเคลื่อนไหวที่บิดเบือนไปตามธรรมชาติ และถูกยึดโยงอยู่กับวัตถุที่เป็นตัวแทนของค่านิยมของคนยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นการสื่อในเชิงอุปมาเปรียบเทียบถึงความเจริญทางวัตถุ ที่มีผลต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดไปจากธรรมชาติของผู้คนในสังคมปัจจุบัน

นิทรรศการกำหนดจัดแสดงระหว่างวันที่ 2 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 7 - 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ครบเครื่อง” (Well Equipped) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:34pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:33pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:33pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service