นิทรรศการ "PHOTO•SYNTHESIS"

Event Details

นิทรรศการ "PHOTO•SYNTHESIS"

Time: February 3, 2017 to April 3, 2017
Location: Tentacles Gallery
City/Town: Bangkok
Phone: 082 777 1936
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 24, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


(*) For English please scroll down

นิทรรศการกลุ่มของศิลปินรุ่นใหม่ ที่ต้องการทดลองหาความเป็นไปได้อื่น ในการสร้างงานศิลปะภาพถ่ายร่วมกัน

วิวัฒนาการของภาพถ่ายนั้นเชื่อมโยงกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทํานองเดียวกันศิลปินที่ใช้ภาพถ่ายในการทํางานก็ทําการทดลองอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาแนวทางที่แตกต่างออกไปของการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อสําหรับการแสดงออกทางศิลปะและสร้างนิยามใหม่ๆว่าภาพถ่ายนั้นคืออะไร จากแนวคิดด้านการทดลองในประวัติศาสตร์ของภาพถ่าย นิทรรศการ Photo●Synthesis เป็นการนํากลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ที่ใช้สื่อภาพถ่ายในแนวทางที่แตกต่างกัน ทั้งการปะติด ตัดต่อ และประติมากรรมที่สร้างจากรูปถ่าย จนไปถึงการใช้ภาพถ่ายเพื่อนําเสนอความรู้สึกภายใน หรือการค้นหาความคลุมเครือระหว่างพื้นทีสาธารณะและพื้นทีส่วนตัว มาทํางานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและกระบวนการทํางาน เปรียบเสมือนเป็นห้องทดลองที่เปิดกว้าง ให้ศิลปินได้ทดลอง พัฒนา และสังเคราะห์ความเป็นไปได้ใหม่ๆในงานภาพถ่ายร่วมสมัย

ศิลปิน
คณิช ขจรศรี / จิตตภูมิ อาญาพิทักษ์ / นิรินธนา คุมมณี /
Micaela Marini Higgs / Zhang Jiechen

ภัณฑารักษ์
ภัคจิรา ชาติปัญญาวุฒิ
ปิยะชนก เรืองผกา

3 กุมภาพันธ์ - 3 เมษายน 2560
พิธีเปิด 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 - 21.00 น.

Tentacles
2198/10-11 ซอยทวีวัฒนา (ซอยนราธิวาส 22)
ยานนาวา ,กรุงเทพมหานคร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "PHOTO•SYNTHESIS" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 24, 2017 at 11:20pm

PHOTO•SYNTHESIS
- An experimental exhibition by a group of young artists, exploring new possibilities with the photographic medium.


The history of photography is inherently linked with scientific experimentation and technological advancement. Likewise, artists who work with photography are constantly experimenting with the medium as a mean of artistic expression, creating new possibilities of what photography could be. Using this narrative of experimentation, this exhibition brings together a group of young artists, who in different ways use ‘photography’ as part of their practices, from photographic collage, montage and sculpture, to using photography as a medium of expressing the inner self and exploring the ambiguity between public and private spaces. Coming together, to engage with one another as well as the public, to exchange ideas and working processes, as a kind of “open laboratory” in “synthesizing” and exploring the different possibilities of contemporary photographic practices.


Artists
Kanich Khajohnsri / Jittapoom Aryapitak / Nirintana Koomanee /
Micaela Marini Higgs / Zhang Jiechen

Curated by
Pakchira Chartpanyawut
Piyachanok Raungpaka

3rd February - 3rd April 2017
Opening Reception 3rd Feb, 6pm-9pm

Tentacles
Soi Narathiwas 22, Yannawa, Bangkok

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 24, 2017 at 11:20pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service