นิทรรศการ "Visual art"

Event Details

นิทรรศการ "Visual art"

Time: August 8, 2017 to August 29, 2017
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiang Mai
Website or Map: http://cmuartcenter.finearts.…
Phone: 053 21 8280
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 28, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม (ถ.นิมมานเหมินท์ )
นิทรรศการจัดแสดงทุกวันตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. หยุดวันจันทร์ และวันนักขัตฤกษ์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Visual art" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service