นิทรรศการ “UNLEASHED”

Event Details

นิทรรศการ “UNLEASHED”

Time: January 13, 2017 to January 31, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 24, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “UNLEASHED” โดยศิลปิน อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ Apisit Sitsuntiea)
ลักษณะงาน งานจิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 13 - 31 มกราคม 2560

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “UNLEASHED” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service