นิทรรศการ “อาลัยรัก จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง” (The Royal Father in Our Hearts)

Event Details

นิทรรศการ “อาลัยรัก จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง” (The Royal Father in Our Hearts)

Time: January 12, 2017 at 10:30am to January 29, 2017 at 7:30pm
Location: OP Place
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.opthai.com
Phone: 02-266- 0186
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 19, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “อาลัยรัก จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง” เนื่องในโอกาสใกล้ครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการเสด็จสวรรคต
ศูนย์การค้า โอ.พี.เพลส จึงร่วมกับกลุ่มศิลปินได้จัดนิทรรศการ “อาลัยรัก จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง” (The Royal Father in Our Hearts)
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

นิทรรศการฯในครั้งนี้ได้รวบรวมผลงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งล้วนเป็นผลงานของศิลปินไทยชั้นนำกว่า ๓๐ ท่าน

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานพบกับการแสดงสดการสาธิตงานภาพพิมพ์
โดยการรังสรรค์ผลงานจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย “อาจารย์ธนาเศรษฐ์ ศิรอภิวัลย์” และ “อาจารย์จักรี คงแก้ว”
นิทรรศการ “อาลัยรัก จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง” มีพิธีเปิดงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องเจริญกรุง ชั้น ๓
อาคารศูนย์การค้า โอ.พี. เพลส โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
รองราชเลขาธิการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักราชเลขาธิการ
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นิทรรศการจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ไปจนถึงเวลา ๑๙.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “อาลัยรัก จากดวงใจ ถวายพ่อหลวง” (The Royal Father in Our Hearts) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service