นิทรรศการ "Touching Fingertips"

Event Details

นิทรรศการ "Touching Fingertips"

Time: August 10, 2019 to August 28, 2019
Location: 10ml. Café and Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/10mlc…
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

แม้จะมีความสามารถทางภาษา หรือเรียบเรียงถ้อยคำได้มากมายแค่ไหน ผมก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างที่หาคำมาแทนได้ยาก ผมจึงใช้เพียงเส้นและสีแทนความรู้สึกที่ผมมี หรือ เป็นมวลรวมของเหตุการณ์ในชีวิตช่วงนี้ของผม

เพราะบางเรื่อง แม้ไม่อาจพูดได้เต็มปากว่าเข้าใจอย่างถ่องแท้ แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจเป็นเรื่องจริง 

ผมเชื่ออย่างนั้น 

จึงไม่กลบและละเลย 

แต่เลือกที่จะบันทึกมันเอาไว้

Touching Fingertips : 

Exhibition By Pongsatorn  Dechanupab

‘Hard but True Feelings’

Exhibition : 10 - 28 August 2019

Location: 10ml. Café and Gallery 

Artist: Pongsatorn Dechanupab

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Touching Fingertips" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service