นิทรรศการ "Elementary Complexity: individual art practices in visual art"

Event Details

นิทรรศการ "Elementary Complexity: individual art practices in visual art"

Time: August 9, 2019 to August 29, 2019
Location: CMU Art Center
City/Town: Chiang Mai
Phone: 053 944 821, 053 218 280
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 4, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ Elementary Complexity: individual art practices in visual art นำเสนอผลงานทัศนศิลป์โดยกลุ่มศิลปิน/อาจารย์สอนศิลปะ ทั้งในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ผลงานภาพเคลื่อนไหว ศิลปะแสดงสด ศิลปะจัดวาง ไปจนถึงบทความวิชาการด้านศิลปะ อันสะท้อนการทำงานและประเด็นความสนใจที่หลากหลายในงานทัศนศิลป์ โดยผลงานบางชิ้นเลือกที่จะทดลองในกระบวนขั้นตอนการสร้างสรรค์ ผลงานบางชิ้นเลือกมุ่งเน้นนำเสนอประเด็นทางสังคมการเมืองที่สะท้อนภาวะความเป็นร่วมสมัย อย่างไรก็ดี ผลงานเหล่านี้ต่างมีพื้นฐานเริ่มจากการจัดการองค์ประกอบทางทัศนธาตุ นำมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันและสลับซับซ้อน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 

นอกจากนี้ในงานเปิดนิทรรศการขอเชิญรับชมศิลปะแสดงสดโดยศิลปิน พดุงศักดิ์ คชสำโรง ในผลงานชุด ผมมีบางอย่างจะแบ่งปันกับคุณในความมืด และ ผลงาน เรฟูจี  เพอร์ฟอร์มานซ์อาร์ต โดย อุดม ฉิมภักดี ทั้งนี้ในทุกวันเสาร์จะมีการจัดกิจกรรมสาธาระณะให้ผู้ที่สนใจในการทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่นการทำแจกันเครื่องปั้นดินเผา การวาดงานนามธรรมด้วยสีน้ำ การสร้างภาพพิมพ์ด้วยจินตนาการและความสุข รวมไปถึงการเสวนาวิชาการอื่นๆ ตลอดช่วงนิทรรศการ 

หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 . โดยไม่มีค่าเข้าชม ลงทะเบียนกิจกรรม และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5394 4821 หรือ  0 5321 8280

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Elementary Complexity: individual art practices in visual art" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service