นิทรรศการศิลปะ “Three Dimension”

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “Three Dimension”

Time: August 14, 2011 to September 8, 2011
Location: barbali bistro
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 629 0318
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Aug 15, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

11 สิงหาคม - 8 กันยายน 2554 บาร์บาหลีบิสโทร เชิญชมงานนิทรรศการศิลปะ การแสดงผลงานของศิลปินทั้ง 3 ท่านในผลงานชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานต่างรูปแบบ ต่างเทคนิค ต่างเรื่องราว โดยแสดงให้เห็นงานสามแบบคือ แบบเหมือนจริง แบบกึ่งนามธรรม และแบบนามธรรม เพื่อสะท้อนมุมมองและเรื่องราวผ่านเป็นงานศิลปะ

สมพร แต้มประสิทธิ์  “ข้าพเจ้าได้ใช้สัญลักษณ์แทนความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยสะท้อนออกมาเป็นเรื่องราว และความงดงามในแบบแนวนามธรรม”

ธง อุดมผล  “ชีวิตเล็กๆ ที่กล่าวถึงสุนัขข้างถนนเป็นแรงกระตุ้นเตือนให้นึกถึงคุณค่าของชีวิตที่งดงาม”

เจษฏา พูลแก้ว  “ความงามจากกาลเวลาอาจแฝงร่วมอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ร่องรอยที่ผุพัง แตกหักเสียหายผสานกับองค์ประกอบที่สัมพันธ์ด้านวัตถุ ส่งผลต่อสภาพจิตใจทางด้านสุนทรียะ ความงามกับกาลเวลาบ่งบอกถึงเรื่องราว สาระบางอย่างที่น่าสนใจในตัววัตถุนั้นได้เป็นอย่างดี”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “Three Dimension” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service