งานแสดงศิลปนิพนธ์ "The Way to Art"

Event Details

งานแสดงศิลปนิพนธ์ "The Way to Art"

Time: April 21, 2011 to May 6, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
Street: 939 Rama1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Apr 24, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The Way to Art งานแสดงศิลปนิพนธ์ระดับปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ณ ชั้น4 หอศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดงานวันที่ 21เมษายน-6 พฤษภาคม 2554 เวลา 18.00 น.

Thesis exhibition of graduate students. Department of Painting. Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts. 
Silpakorn University.

โดย By
เกรียงไกร กุลพันธ์ Kriengkrai Kullaphan
นักรบ กระปุกทอง Nakrop Krapookthong
พิเชษฐ บุรพธานินทร์ Pichet Buraphathanin
พีรนันท์ จันทมาศ Peeranun Janthamas
รณชัย กิติศักดิ์สิน Ronnachai Kitisaksin 
วรรณพล แสนคำ Wannaphon Saenkham
วัลลภัคร แข่งเพ็ญแข Wanlaphak Keangphenkhae
ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท Supawat Wattanaphikowit
สุนทรี เฉลียวพงษ์ Soontaree Chaleawpong
สุเมธ พัดเอี่ยม Sumeth Phat-iam
 

Comment Wall

Comment

RSVP for งานแสดงศิลปนิพนธ์ "The Way to Art" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service