นิทรรศการ "The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off"

Event Details

นิทรรศการ "The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off"

Time: July 27, 2019 to August 31, 2019
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok
Phone: 02 120 6098
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 22, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off

โดย ภัทระ จันทร์ฤาชาชัย

สถานที่: แกลเลอรี่ เวอร์

ระยะเวลา: 27 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม .. 2562

พิธีเปิด: 27 กรกฎาคม .. 2562 เวลา 19.00 . เป็นต้นไป

ภัณฑารักษ์:  ปรัชญา พิณทอง อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ

การผสานกันของภาพถ่าย ประติมากรรม งานวาดเส้น และการจัดวาง คือรูปแบบการทำงานของภัทระ และด้วยการทำงานกับสื่อที่หลากหลาย และรูปแบบที่ไม่จำกัดนี้เอง ทำให้นัยยะทางเวลาในผลงานของภัทระเผยให้เราเห็นการอยู่ร่วมกันของอดีตและปัจจุบันในลักษณะต่างๆ ภัทระสนใจการเชื่อมโยงระหว่างภาพถ่ายกับวัตถุ ภาพ หรือเทคโนโลยีจากอดีต จากเรื่องราวที่ถูกค้นพบขึ้นอีกครั้ง พื้นที่ที่ถูกทิ้งร้าง หรือภาพที่ถูกหลงลืม ภัทระกลั่นกรองแนวคิดเหล่านี้ และนำเสนอสิ่งที่ปรากฎ ควบคู่กับสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ในกาลเวลา

นิทรรศการ The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off ประกอบไปด้วย ผลงานประติมากรรมเซรามิก ที่ถอดแบบกล้องที่ใช้ในภารกิจอะพอลโล 11 ผลงานวาดเส้นภาพชิ้นส่วนยานอวกาศ และภาพฝุ่นควันจากการปล่อยจรวด รวมถึงงานวาดเส้นโดยเครื่องจักรกลที่อาศัยจังหวะและการเคลื่อนที่ รวมถึงการเหลื่อมซ้อนทับกันของเวลาในการสร้างภาพเหล่านั้น เราอาจบอกได้ว่าจุดเชื่อมโยงของการถ่ายภาพ และศาสตร์แห่งดวงดาว คือเรื่องของแสง และสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับรู้ สำหรับภัทระแล้วภาพถ่ายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้น สู่การทำงานกับสื่ออื่นๆ ผ่านการค้นคว้า ซึ่งบางครั้งจากเพียงชิ้นส่วนย่อยๆ หรือองค์ประกอบจำเพาะของบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นเหมือนจุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ ที่ประกอบกันเป็นเรื่องเล่าและจินตนาการ 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Smell in The Air After The Firecracker Has Gone Off" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service