นิทรรศการ "ศรัทธา ธรรมชาติ" (Faith Nature)

Event Details

นิทรรศการ "ศรัทธา ธรรมชาติ" (Faith Nature)

Time: July 25, 2019 to September 1, 2019
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 22, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ศรัทธา – ธรรมชาติ” นำเสนอผลงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ จากศิลปินหนุ่ม 3 คน โดยมีแก่นแกนความคิดร่วมกันอยู่ที่ “เวลา” ซึ่งได้พาให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สายน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม ล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนผันไปตามกาละ และ เวลา ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ เชื่อมโยงเข้ากับหลักปรัชญาความเชื่อทางศาสนา สื่อสะท้อนถึงความงามและความจริงในธรรมชาติ อีกทั้งยังสื่อแสดงมุมมองของศิลปินแต่ละคนที่มีทักษะกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอันแตกต่างตามบุคลิกเฉพาะตน

ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินินด้วยภาพลักษณ์ของบึงน้ำ จอกแหน และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในฐานะตัวแทนแห่งแสงเงา กาลเวลา รวมถึงสถานที่ในความทรงจำ ขณะที่ อานนท์ สังวรดี ก็สร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยอาศัยรูปทรงของพระธาตุมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ stamping ส่วน สุรศักดิ์ สอนเสนา นำเสนอผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความผันแปรแห่งธรรมชาติที่ปรากฎให้เห็นอยู่รอบกาย ซึ่งโน้มนำให้ผู้คนได้เข้าใจถึงสัจธรรมแห่งการเกิดดับอันเป็นเรื่องปกติสามัญธรรมดา

"ศรัทธา – ธรรมชาติ"

นิทรรศการ โดย
ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์
สุรศักดิ์ สอนเสนา
อานนท์ สังวรดี

จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2562
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศรัทธา ธรรมชาติ" (Faith Nature) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service