นิทรรศการ “The Same Rain the Same Wind 2012”

Event Details

นิทรรศการ “The Same Rain the Same Wind 2012”

Time: February 1, 2012 to February 15, 2012
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.cmuartcenter.org
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Feb 2, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“The Same Rain the Same Wind 2012”
International Workshop Seminar and Exhibition

จัดโดย:สาขาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี)
กำหนดการแสดงผลงานระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2555
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 18.00 น.

เป็นการแสดงผลงานจากศิลปินประเทศ America England India Singapore Croatia Slovenia Serbia Bosnia /Hercegovina Bulgaria Macedonia Monternegro 26 คน
และ ศิลปินไทย 27 คน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการwork Shop ในวันที่ 20-30 มกราคม 2555 
ที่ห้องประชุมรวมตึกออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Artist talk วันที่ 25-28 มกราคม 2555 เวลา 18.00-20.30 น. 
ณ ลานสโมสรนักศึกษา คณะวิิจิตรศิลป์ (ร้านกาแฟแมคโนเลีย)

...........

“The Same Rain the Same Wind 2012”
Intercontinental, intercultural, multimedia art project

Artist from America England India Singapore Croatia Slovenia Serbia Bosnia /Hercegovina Bulgaria Macedonia Monternegro and Thailand
1-14 January 2012 
opening reception on 1 February 2012 at 06.00 pm
at Chiangmai University Art Center

work Shop 20-30 January 2012 
at Faculty of Fine Arts ,chiangmai University

Artist talk 25-28 January 2012 at 06.00 -08.30 pm
at Magnolia coffee shop ,Faculty of Fine arts ,Chiangmai University


Project “The same rain, same wind” has the intention to start the broader planetary discussion on the purpose and impact of visual and multimedia art. On the common, collective, selected, thematic exhibitions in Thailand, I would like artists from Europe together with artists from Indochina (Thailand and Singapore) to reflect about a topic that both sides understand and feel. 

In a joint exhibition as a parallel slalom, we will find two groups of artists, facing art work and multimedia work in the form of dialogue. One group will be the hosts
- the authors from Thailand and Singapore and the second group will be composed of authors from Europe. In this way we want to disclose our work to the observers that perceive the world around them self’s differently than us. In the same time we want to see artist’s work from Thailand regarding and discussing the same topic. The meeting

-this joint exhibition will take place first at the Art Center in Chiang Mai in Thailand. The place is chosen because of its representative and impressive area dimension, the museum is equipped with several large halls size of hundreds square meters, located on two floors.

The global approach questioning regards and issues of art and artistic act will be no easy, mainly of course because of financial reasons. But, with little acceptance and understanding of the surrounding institutions,host’s, exhibitors and with authors efforts I am sure we are starting an interesting dialog on ideas and design, discussing the world we live in.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “The Same Rain the Same Wind 2012” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on February 2, 2012 at 1:27am

For more information
CMU Art Center
www.cmuartcenter.org
Email: cmuartcenter@finearts.cmu.ac.th

Open Hour: 9am-5pm (Close on every Monday)
Office Hour: 9 am-5pm (Monday - Friday)
Tel. +6653-218280,053-944833 Fax. 053-218280
Mobile +6684-115-0396

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service