นิทรรศการ "The 4th UOB Painting of The Year"

Event Details

นิทรรศการ "The 4th UOB Painting of The Year"

Time: November 1, 2013 to November 10, 2013
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 281 2224, 02 282 0637
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 4, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The 4th UOB Painting of The Year ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 4

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดแสดงผลงานจากโครงการประกวดวาดภาพสำหรับบุคคลทั่วไป ภายใต้ชื่อ The 4th UOB Painting of The Year : ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะ เยียร์ ครั้งที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะในหมู่เยาวชนไทยและผู้สนใจทางด้านศิลปะพร้อมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต

ผู้ชนะเลิศในการประกวดจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดสำหรับรางวัล “Southeast Asian Painting of The Year” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยผลงานที่ชนะเลิศระดับภูมิภาคจะได้นำไปแสดงต่อที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2556 (หยุดทุกวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The 4th UOB Painting of The Year" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service