นิทรรศการ “ใต้นิ อัตลักษณ์ ๔" (Tai Ni Identities 4)

Event Details

นิทรรศการ “ใต้นิ อัตลักษณ์ ๔" (Tai Ni Identities 4)

Time: March 6, 2019 to March 30, 2019
Location: The National Gallery
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 11, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ใต้นิ อัตลักษณ์ 4” โดยศิลปินกลุ่มใต้นิ ระหว่างวันที่ 6 – 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการ 5 – 8
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป “ใต้นิ อัตลักษณ์ 4” เป็นนิทรรศการศิลปะ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของศิลปินต่างวัย จำนวน 4 คน จากแดนใต้
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและคติความเชื่อ ผ่านภูมิหลังด้านภูมิลำเนาและสภาพสังคมท้องถิ่น
ที่เป็นลักษณะร่วมของวิถีชีวิตชาวใต้ ภายใต้แนวคิดและรูปแบบการนำเสนอผลงานศิลปะที่แตกต่างหลากหลายของศิลปิน ทั้ง 4 คน
ประกอบด้วย ชูเกียรติ สุทิน (อาจารย์จากวิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช) กับชุดผลงานศิลปะสื่อผสม (Mixed Media)
ที่ผสานกับเทคนิคงานศิลปะในเชิงจัดวาง (Installation) กับผลงานสร้างสรรค์ในชุด “จิตวิญญาณแห่งวิถีชาวเล”
ที่ถ่ายทอดสีสัน ความรัก ความผูกพันของวิถีชาวประมงแดนใต้ ผ่านผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ชาวประมง อาทิ

วัสดุในการทำประมง อวนหาปลา ฯลฯ วัชชิระ อินทรสมบัติ (ศิลปินอิสระ) กับผลงานจิตรกรรม บันทึกความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมชาติความงดงามของขุนเขาและท้องทะเล
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิทัศน์ของแดนใต้ ภายใต้ชื่อชุดผลงาน “บันทึกความประทับใจผ่านสีสัน” สิทธิโชค วิเชียร (ศิลปินอิสระ) กับผลงานย่อย
ภายใต้ชื่อชุด “สายลมแห่งชีวิต ว่าว สู่จิตรภาพ” นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมผสมวัสดุ ภายใต้แรงบันดาลใจประดิษฐกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
อย่างการทำว่าว มาสร้างสรรค์เป็นชุดผลงาน สะท้อนเทคนิคและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
ถ่ายทอดมุมมองที่หลากหลายของวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของชาวใต้ ศิวกร บัวทอง (ศิลปินอิสระ) กับผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน
ที่มีพื้นฐานแนวคิดมาจากการซ้ำของมวลดอกไม้ ใบไม้ที่ถูกประดับผ่านวัตถุในพิธีกรรม ซึ่งแฝงเร้นไปด้วยความเชื่อ ความศรัทธา ความปรารถนา และอำนาจเร้นลับ
เบื้องหลังลวดลายที่เป็นตัวแทนของเครื่องสังเวยแห่งพิธีกรรม เพื่อสื่อถึงอรรถรสด้านอารมณ์ผ่านสีสัน และพลังของสีที่เปล่งออกมา
ภายใต้ชื่อชุดผลงานย่อย “มิติแห่งจินตนาการจากห้วงนามธรรม”
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ใต้นิ อัตลักษณ์ ๔" (Tai Ni Identities 4) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service