นิทรรศการศิลปะ "เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย" (Story from Thai Records)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย" (Story from Thai Records)

Time: February 7, 2017 to March 26, 2017
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
Street: Boromrachachonnanee Road
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 15, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย
โดย พิชิต ตั้งเจริญ
ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2560
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย” นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามละเมียดละไมด้วยเรื่องราวเนื้อหาลึกซึ้งเกี่ยวกับเพลงไทยในยุคสมัยเก่าก่อน ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิม เพลงไทยสากล เพลงลูกกรุง หรือเพลงลูกทุ่ง ซึ่งในอดีตเคยได้รับการบันทึกและนำเสนอในรูปแบบของแผ่นเสียง สื่อแสดงถึงเสน่ห์และคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของแผ่นเสียง เครื่องเสียง รวมถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแบบไทยๆ อันเชื่อมโยงผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของคนไทย

Story from Thai Records
By Pichit Tangcharoen
February 7 – March 26, 2017
ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)

The art exhibition “Story from Thai Records” presents paintings beautifully created to tell the profound story of old Thai songs, whether it is the traditional, modern, urban or folk. In the past, there melodies were recorded and presented in a form of gramophone records. The artworks represent the unique charm and original value of these records, the phonograph as well as the social context and Thai culture that relate to Thai lifestyle.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "เรื่องราวจากแผ่นเสียงไทย" (Story from Thai Records) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service