นิทรรศการ "ศิรา-พัสตราภรณ์" (SIRA-BHASTRABHORN)

Event Details

นิทรรศการ "ศิรา-พัสตราภรณ์" (SIRA-BHASTRABHORN)

Time: April 4, 2019 to April 28, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 31, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ "ศิรา-พัสตราภรณ์"
วันที่ : 04 เมษายน - 28 เมษายน 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย ธีรพล สีสังข์ และ เกรียงไกร แก้วสุวรรณ
พิธีเปิด วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น.


ศิราภรณ์และพัสตราภรณ์เป็นผลงานวิจิตรศิลป์อย่างหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อันดีงามของชาติ ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ที่มีความสุนทรียภาพและคุณค่าทางทัศนศิลป์อันก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเทคนิคกระบวนการเย็บปักและทักทอ แสดงให้เห็นถึงความอัตลักษณ์ของความละเอียดลออซึ่งต้องใช้ความรัก ความพยายาม และความพากเพียรในการสร้างสรรค์จนเกิดเป็นความงามที่มีคุณค่า เพื่อบ่งบอกถึงความเจริญงอกงามทางด้านวัฒนธรรม อีกทั้งคุณค่าความงามทางด้านจิตใจที่ไม่ใช่เพียงเครื่องประดับหรืออาภรณ์ที่ใช้สวมใส่เป็นเปลือกนอกเท่านั้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิรา-พัสตราภรณ์" (SIRA-BHASTRABHORN) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service