นิทรรศการ “Shape of Remembrance”

Event Details

นิทรรศการ “Shape of Remembrance”

Time: May 7, 2015 to May 27, 2015
Location: PSG Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/psg.a…
Phone: 02 221 0820
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Apr 27, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชมนิทรรศการ

“Shape of Remembrance”
โดย วารี แสงสุวอ

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 7-27 พฤษภาคม 2558
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00-18.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น.

ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ

* * *
“Shape of Remembrance”
. . . . . มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถมีความรู้สึกต่อประสบการณ์จากการดำเนินชีวิต บางครั้งเป็นความทรงจำที่สร้างความรู้สึกดี ฝังลึกไว้ในจิต แต่บางครั้งก็เป็นความทรงจำที่ทำให้ระลึกถึงข้อผิดพลาดในชีวิต สร้างบาดแผลในใจ หากระลึกถึงความรู้สึกและประสบการณ์นั้น แม้จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ก็ตาม ควรคิดคำนึงและมองให้เป็นประโยชน์ เปลี่ยนความรู้สึกนั้น ให้เกิดเป็นแรงผลักดัน กระตุ้นเตือนสามัญสำนึกด้วยสติสัมปชัญญะ เพื่อให้ก่อเกิดพลังใจ เกิดปัญญา อันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างมีสติ รอบคอบ สมดุล. . . . .
: . : . : . : . : . : . : . : . : . :
.
“Shape of Remembrance”
Art exhibition by Wari Saengsuwo.
.
The exhibition will be held during 7th – 27th May 2015.
Open : Monday – Saturday. Time : 10 a.m. – 6 p.m.
Close on Sunday and Public Holiday.
.
The opening ceremony on 9th May 2015 at 5 pm.
.
At PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Shape of Remembrance” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service