นิทรรศการ “สุข...พอดี”

Event Details

นิทรรศการ “สุข...พอดี”

Time: May 6, 2015 all day
Location: Srinakharinwirot University
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 022597166 / 026495000
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 27, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ชมนิทรรศการภาพถ่าย ขอเชิญร่วมชม นิทรรศการ “ สุข...พอดี ”
เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-10.00น.
ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สุข...พอดี” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service