นิทรรศการภาพถ่าย "RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560"

Event Details

นิทรรศการภาพถ่าย "RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560"

Time: February 27, 2018 to March 11, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 1, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการ RPST YOURS ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาให้มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพ

และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสนำเสนอผลงานภาพถ่ายสู่สายตาสาธารณชนมากขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในภายภาคหน้า อีกทั้งเพื่อส่งเสริมมิตรภาพที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิด และความรู้ระหว่างกัน ระหว่างนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่มีใจรักในการถ่ายภาพอีกด้วย

นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายของนิสิตนักศึกษาจาก 18 สถาบันการศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS PHOTO CAMP ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยประกอบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกจากการประกวดภาพถ่ายใน หัวข้อ Street, Creative และ Survey รวมทั้งสิ้น 72 ภาพ

กำหนดจัดแสดง นิทรรศการภาพถ่าย RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น 4-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:30 น. ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการภาพถ่าย "RPST YOURS ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service