นิทรรศการ "ปวนและเสรี"

Event Details

นิทรรศการ "ปวนและเสรี"

Time: March 4, 2017 to April 26, 2017
Location: Bann Boriboon
City/Town: lampang
Website or Map: http://www.facebook.com/Puana…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 9, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


นิทรรศการ "ปวนและเสรี"
นิทรรศการเพื่อเชิดชูครูผู้เป็นศิลปินนักออกแบบท้องถิ่นคนสําคัญของจังหวัดลำปาง
พบกับ ผลงานจิตรกรรมฝาผนังป้ายร้านค้า ตัวอักษรบนป้ายและงานสเก๊ตช์บางส่วน
ของศิลปินนักออกแบบท้องถิ่น อย่าง
ป.สุวรรณสิงห์ / เสรี / ท.ยุชมภู /
ป.สิริภทฺโท / ส.จิตตกุล / มูล / ก้ำ / ส.จิตรกรศิลป์ /
ล.นุตวงษ์ / รุ่ง นิรันดร์ ฯลฯ

*เฉพาะ 4-5 มีนาคม ร่วมฟังการเสวนาจากกลุ่มเซียมไท้พร้อมแขกรับเชิญผู้ที่เป็น
ศิลปินนักออกแบบท้องถิ่นตัวจริงเสียงจริงการแบรมเชิงปฏิบัติการและเวิร์คช็อปเกี่ยวกับตัวอักษร

4 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2560 ที่ บ้านบริบูรณ์ ชุมชนกาดกองต้า
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

จัดโดย กลุ่มเซียมไท้ /
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /
คณะนิเทศศาสตร์
ภาควิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ /
เคลย์ช็อป ลำปาง /
มูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ปวนและเสรี" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service