นิทรรศการ "Premium art exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "Premium art exhibition"

Time: January 5, 2016 to January 30, 2016
Location: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok
Phone: 081-412-9402
Event Type: exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Nov 12, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

คุณค่าของสิ่งต่างๆถูกประดิษฐ์จากความคิดตามสมัย และการยอมรับร่วมกัน การมุ่งมั่นดึงดันเพื่อสร้างค่าและมูลค่าให้กับตนเองเกิดขึ้นเป็นกิจวัตรประจำวัน  คำถามก่อขึ้นในใจทุกวันว่าคุณค่าที่แท้จริงคืออะไร

Premium art exhibition เป็นนิทรรศการที่เกิดจากการดำรงชีวิตที่ต้องผ่านสัมผัสกับสถานการณ์และสิ่งต่างๆรอบตัว  ที่บางครั้งอาจจะก่อให้เกิดคำถามในใจ คุณค่าที่แท้จริงของศิลปะอยู่ที่ไหนซึ่งบางครั้ง ถูกวัดด้วยมูลค่าตามความคิดของสังคมค่าของคนอยู่ที่หน้าตา,ตัวเลขบนธนบัตรและ สมุดบัญชี  การดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณค่าและมูลค่า ถูกฝังอยู่ในสัญชาตญานการต่อสู้  ตามท่วงทำนองของธรรมชาติ การคัดเลือกตามระบบวิวัฒนาการแบบทุนนิยมทำให้  หลายคนยอมจำนนต่อการพิพากษาจากสายตาสังคม

            นิทรรศการครั้งนี้เกิดจากการการเคี่ยวกรำสร้างผลงานกันด้วยชีวิต  ที่ต้องการค้นหาความจริงของศิลปะผ่านผลงานที่ทะลักออกจากสิ่งที่สำนึกในใจ  โดยเพิกเฉยต่อคำพิพากษาของสังคมที่บางครั้งมักจะตั้งข้อหา ให้กับบุคคลตามสถานะทางสังคม  ว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว บางครั้งชีวิตสะบักสะบอม  กัดฟันทน  ตกต่ำหน้าแนบดิน  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ส่องแสงให้เชื่อที่เหลือเพียงอย่างเดี่ยวคือการสร้างงาน  Premium art exhibition  นิทรรศการที่เกิดจากชีวิตเป็นโบนัสให้กับวงการ  ผ่านการทำงานหนัก ในฐานะกรรมกรวาดรูป 

นิทรรศการนี้เกิดจากคู่หู สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม) ศิลปินที่ผ่านการเคี่ยวกรำอย่างหนักทั้งการสร้างงานและแสดงผลงาน เคยได้รับรางวัล จากสถาบันต่างๆมากมาย เช่น รางวัลยอดเยี่ยม Young Thai Artist สาขา ประติมากรรม โดยเครือซีเมนต์ไทย ,รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52,รางวัลดีเด่นนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 23 อีกทั้งไม่เคยหยุดนิ่งในทางสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านการใคร่ครวญในเชิงสัญลักษณ์ ถ่ายทอดเป็นผลงานในนิทรรศการครั้งนี้สุวิทย์ได้นำเสนอความคิดผ่านผลงานจิตรกรรมที่สมบูรณ์แบบสะท้อนเรื่องราวของสังคมทุนนิยมที่ให้คุณค่าสมมติกับสิ่งต่างๆและค่านิยมของยุคบริโภค ที่ตั้งมาตรฐานแห่งสถานะภาพของแต่ละชีวิตการดิ้นรนเพื่อให้ได้มา ซึ่งการยอมรับในสังคมอันเต็มไปด้วยการแบ่งแยก

และ วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) นักวาดรูปและทำภาพพิมพ์แกะไม้นอกขนบ  โดยออกจากเงื่อนไขของการเป็นภาพพิมพ์ ผู้ที่ทำงานอย่างไม่มีวันหยุด วีรพงษ์มีการแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเคยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลเหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51, เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่54,เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 52 ครั้งที่ 53 และครั้งที่ 55 ,รางวัล Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain ผลงานของวีรพงษ์นั้นจะผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาซึ่งเดินไปพร้อมกับประสบการณ์ และชีวิตโดยไม่ยึดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นผลงานจึงเป็นตัวสะท้อนถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในขณะที่สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมา ในนิทรรศการครั้งนี้ วีรพงษ์ใช้จิตรกรรมแสดงออกซึ่งความรู้สึกและความทรงจำ ดั่งออกมาจากมิติแห่งอดีตกาลสู่โลกปัจจุบันการต่อสู้ในหนทางศิลปะ และการพิสูจน์ หาคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต

สอบถามเพิ่มเติมที่   วีรพงษ์  ศรีตระกูลกิจการ  อายิโน๊ะ  081-412-9402  / ayinomoto36@hotmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Premium art exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service