นิทรรศการ "Post rape"

Event Details

นิทรรศการ "Post rape"

Time: July 27, 2019 to August 18, 2019
Location: Kinjai Contemporary
City/Town: Bangkok
Phone: 089 815 3082
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 22, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Post rape; The power of the muted voice 

at Kinjai Contemporary

27 July 2019 - 18 August 2019

นิทรรศการนี้เกิดจากความสนใจของศิลปิน ถึงความเงียบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถูกกระทำ ซึ่งในที่นี้ที่กล่าวคือ ความเงียบที่ติดตามมาภายหลังเหตุการณ์ เป็นความเงียบที่ไม่เป็นปัจจุบันขณะ ศิลปินนำความเงียบดังกล่าวมาเป็นประเด็นสำคัญในการนำเสนอ ใช้ความเงียบจากการรับรู้ถึงความอัดอั้นมวลใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ภายในหลังประสบเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

โดยสื่อสารผ่านการประกอบและร้อยเรียงของวัตถุ จากเหยื่อผู้ถูกกระทำ อาทิ เส้นใย ด้าย เสื้อผ้ารวมถึงเสียงที่ถูกถอดจากคำบอกเล่าต่างๆของเหยื่ออันแผ่วเบา และในนิทรรศการครั้งนี้ อยากเชิญชวนทุกคนมารับฟังและ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ความเงียบอาจกรีดร้องดังกว่าเสียงใด

Post rape; The power of the muted voice

This exhibition is created by the curiosity of exploring one's self and the power of the muted voice within one's self after sexual harassment. The artist has discovered the silence within sexual harassment victims that screams out loud. Showing how repressed the silence is, therefore using this element as the main context of telling this story, by knitting material that has been collected from other victims such as clothes, bed sheets, fabric, all together and embroidering sound waves that are from interviewing victims.

Artist: Demi Jeeraporn Moore

For more information 

Tel. 089 815 3082 , 091 817 1341

www.kinjaicontemporary.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Post rape" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service