นิทรรศการผลงานศิลปภาพถ่าย “PHOS BE LIFE” ภาพ แสง ชีวิต

Event Details

นิทรรศการผลงานศิลปภาพถ่าย “PHOS BE LIFE” ภาพ แสง ชีวิต

Time: June 10, 2010 from 6pm to 7pm
Location: ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Street: ห้องกระจกชั้น 2, ผนังโค้งชั้น 3 - 4
City/Town: Bangkok
Event Type: photography, exhibition
Organized By: PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 10, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description“PHOS BE LIFE” ภาพ แสง ชีวิต เป็นนิทรรศการผลงานศิลปภาพถ่าย ซึ่งนำเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาศิลปภาพถ่าย มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนเสร็จการศึกษาในวิชาศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นนิทรรศการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ เเละประสบการณ์ที่ได้เรียนมาจากหลายๆ ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอันได้เเก่ ศาสตร์ทางศิลปะ ความงาม ความคิดสร้างสรรค์ การออกเเบบองค์ประกอบศิลป์ ศาสตร์ทางเทคโนโลยี โดยการนำเทคโนโลยีทางภาพถ่ายมาร่วมใช้อย่างเหมาะสม ศาสตร์ทางทักษะ เเละความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตลอดจนการนำความรู้ความสามารถ ทางวิชาการมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพถ่ายขึ้นมา ในรูปเเบบเฉพาะบุคคล เเสดงความเป็นตัวตนของตนเองเสนอแนวความคิดเเละจินตนาการอย่างอิสระตลอดจนการนำเสนอมุมมองจากความจริงจากสถานะการณ์ และเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมปัจจุบัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการผลงานศิลปภาพถ่าย “PHOS BE LIFE” ภาพ แสง ชีวิต to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service