นิทรรศการ “Pas De Deux”

Event Details

นิทรรศการ “Pas De Deux”

Time: February 8, 2017 to February 26, 2017
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ “Pas De Deux” เป็นนิทรรศการความร่วมมือทางด้านศิลปะ ระหว่างศิลปินจาก ๒ ประเทศ คือ ประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส จำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำเสนองานศิลปกรรมร่วมสมัย ซึ่งสะท้อนนัยยะในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติรอบตัวเรา โดยชุดผลงานที่นำมาจัดแสดง นั้นสะท้อนความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนการรับรู้ของศิลปิน ต่อปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านชุดผลงานที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะในแง่ของเนื้อหาจัดแสดงของศิลปินแต่ละท่าน
นิทรรศการเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 8 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 (หยุดวันจันทร์ - อังคาร) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1 - 4
อัตราค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ต่างชาติ 200 บาท

An exhibition “Pas de Deux” is a cooperative exhibition held by two countries and consist of 5 artists from Thailand and Switzerland. This group of artists aim to exhibit an exhibition to express their ideals and attitudes toward ecological situation nowadays. The displayed artworks of this exhibition reflect the artist’s awareness and consciousness on a shifting of ecological system.
This exhibition available during February 8 - 26, 2017. at temporary exhibition room 1 - 4, The National Gallery (Bangkok)
Admission Fee : 30 Baht (for Thai people) 200 Baht (for all foreigners)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Pas De Deux” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:44pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:43pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 16, 2017 at 10:43pm

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service