นิทรรศการ "ศิลป์วิจิตรคิดถึงพ่อ" (In memory of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej)

Event Details

นิทรรศการ "ศิลป์วิจิตรคิดถึงพ่อ" (In memory of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej)

Time: February 7, 2017 to February 21, 2017
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 22, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 7 : ศิลป์วิจิตรคิดถึงพ่อ [The 7th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD : In memory of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej] โดย นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม [ Chulalongkorn University Demonstration Elementary School] ลักษณะงาน งานจิตรกรรม และวาดเส้น จำนวน 360 ชิ้น

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 7 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น1 ห้อง1 และห้อง2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ศิลป์วิจิตรคิดถึงพ่อ" (In memory of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service