นิทรรศการ "OUT OF PLACE"

Event Details

นิทรรศการ "OUT OF PLACE"

Time: March 19, 2019 to April 28, 2019
Location: S.A.C. Subhashok The Arts Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.sac.gallery
Phone: 02 662 0299
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 10, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

OUT OF PLACE
นิทรรศการ โดย ศิลปินไทยและเกาหลีใต้:
อิสรากาญจน์ ยิ่งยง, ไทกิ ศักดิ์พิสิษฐ์, ดาว วาสิกศิริ, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ, Moojin Brothers, Park Kyung Ryul and Hyemin Park

- ระหว่าง 19 มี.ค. - 28 เม.ย. 2562
- พิธีเปิด วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 18:00 น.

ด้วยความร่วมมือระหว่าง ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ และ Korea Foundation นำเสนอนิทรรศการ Out of Place อันเป็นโปรเจกต์นิทรรศการต่อเนื่อง จัดในวาระครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทยและเกาหลีใต้ ว่าด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เสมือนภูมิทัศน์ที่ถูกตัดปะในยุคปัจจุบัน นิทรรศการจัดครั้งแรก ณ KF Gallery กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 ก.ย. ถึง 9 พ.ย. 2561 จากนั้น นิทรรศการได้มาแสดงต่อที่ ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Out of Place คือนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่นำเสนอผลลัพธ์จากการสังเกต ปรากฏการณ์การโยกย้าย ปรับตัว หรือแลกเปลี่ยน ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ บางสถานการณ์อาจจะมาจากความขัดแย้ง บางสถานการณ์อาจเป็นไปโดยธรรมชาติ แต่ในความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทางสังคมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่ใช่มีแต่เพียงการนำไปสู่ความวุ่นวายซับซ้อนเท่านั้น ความสับสนหรือสถานการณ์ที่ไร้ระเบียบก็อาจจะได้รับการจัดการให้เป็นอีกรูปแบบของระบบหนึ่งได้เช่นกัน ...

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "OUT OF PLACE" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service