นิทรรศการจิตรกรรม “เปิดใจ” (Open mind)

Event Details

นิทรรศการจิตรกรรม “เปิดใจ” (Open mind)

Time: February 14, 2012 to April 30, 2012
Location: 116 Art Gallery
City/Town: Chiangmai,Thailand
Website or Map: http://www.116Art-Gallery.com
Phone: 053 302 111
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Mar 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

วิรุณ ตั้งเจริญ - อัศวิน ลชิตาวงศ์ - จินดา เนตรสุขำ


สำหรับสังคมไทยแล้ว ล้านนาหรือเมืองเหนือ นับว่าเป็นดินแดนที่มีเสน่ห์ มีมนต์ขลังเฉพาะตัวอีกลักษณะหนึ่งทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ผู้คน และวัฒนธรรมอันประณีตงดงาม แม้เราจะห่วงใยอนาคตของล้านนา ห่วงใยพิษภัยกระแสทุนนิยม กระแสสังคมเมืองรุกรานไปทั่วโลกอย่างไม่ปราณีใคร อย่างไรก็ตาม เชียงใหม่ในวันนี้ก็ยังอบอุ่น นุ่มนวลและศิลปวัฒนธรรมงดงามนัก


เมื่อวิรุณ ตั้งเจริญ ผู้ชายวัยผลึกประสบการณ์เข้มแข็ง เดินทางมาจับมือกับเพื่อนรัก อัศวิน ลชิตาวงศ์ จากเพาะช่าง และ มศว. ประสานมิตร และรุ่นน้องจากเพาะช่าง จินดา เนตรศุขำ สองผู้เจียระไนชีวิตและสร้างสรรค์จิตรกรรมอยู่ที่เชียงใหม่ ปฏิสัมพันธ์ทางอุดมการณ์และความคิดได้ก่อให้เกิดนิทรรศการจิตรกรรม “เปิดใจ” หรือ “โดเพน ไมนด์” (Open mind) ครั้งนี้ขึ้น เปิดใจเพื่อจะบอกต่อสาธารณะว่า “นี้คือสิ่งหนึ่งที่เรารักที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตเรา” และปรารถนาให้ผู้มีชีวิตจิตใจที่ดีงามและงดงามทั้งหลาย “เปิดใจของเรา” สัมผัสกันได้อย่างงดงาม


วิรุณ ตั้งเจริญ นักบริหาร นักวิชาการ นักวิจารณ์ และศิลปิน ที่ใครใครก็รู้จัก สร้างสรรค์ทั้งจิตกรรมสีน้ำมันและสีน้ำ สร้างสรรค์หลากหลายเนื้อหาสาระ หลากหลายกระบวนแบบกลวิธี เขาเชื่อว่ากลวิธีคือนวัตกรรมของศิลปะร่วมสมัย เขาเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของสังคมไทยที่ต้องจับตามอง


อัศวิน ลชิตาวงศ์ จากนักวิชาการผู้มีหัวใจและอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์จิตรกรรม ทั้งสีน้ำมัน สีน้ำ และ สีอะคลีลิค เขาเชื่อมั่นในแรงบันดาลใจและความงดงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เขาสามารถสร้างสรรค์บรรยากาศของธรรมชาติได้อย่างงดงามนัก ซุ่มเงียบและซึมลึกมานาน วันนี้และวันหน้าเขาพร้อมจะมาเปิดใจมิรู้ลืมเลือน


จินดา เนตรสุขำ จากแม่พิมพ์ของชาติที่ปั้นสานุศิษย์ทางด้านศิลปะมามากมาย พร้อมกับการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำมันและสีอะคลีลิคอย่างมุ่งมั่น เมื่อถึงวัยเกษียณอายุราชการ เขาเชื่อมั่นและยืนหยัดที่จะบันทึกธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว อย่างคนที่มีความผูกพันกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง


“Open mind “ ครับ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการจิตรกรรม “เปิดใจ” (Open mind) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service