นิทรรศการ "Missing Links"

Event Details

นิทรรศการ "Missing Links"

Time: May 22, 2015 to October 31, 2015
Location: Jim Thompson Art Center
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 3, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Missing Links
นิทรรศการงานภาพเคลื่อนไหวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภัณฑารักษ์ กฤติยา กาวีวงศ์
หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน กรุงเทพฯ
22 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2558

เชิญร่วมเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2558
เสวนากับศิลปินจากเวียตนามและพม่า เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ​ ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เร็น ​
ตามด้วยเปิดตัวนิทรรศการอย่างเป็นทางการ เวลา 18.30 เป็นต้นไป

ภาคแรก Modernization and Urban Conditions, 22 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2558
จอมเปท คุสวิดานันโต (ประเทศอินโดนีเซีย) มาเรีย ทานิคูชิ (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) อูดัม ทราน เหงียน (ประเทศเวียดนาม/สหรัฐอเมริกา) เทะ หม่อ นาย (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) และ สุริยะ ภูมิวงศ์ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ภาคสอง Diaspora and Identity 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558
คริส ของ ชาน ฟุย (ประเทศมาเลเซีย/แคนาดา) นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ (ประเทศไทย) ไบรอัน โกถอง ทาน (ประเทศสิงคโปร์) แขมร์ อาร์ต และ สตูดิโอ รีโวลต์ /(ราชอาณาจักรกัมพูชา/สหรัฐอเมริกา)

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พยายามต่อสู้เพื่อความรุดหน้าและเพื่อให้ทัดเทียมกับโลกสากลมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายที่ได้รับผลกระทบจากการล่าอาณานิคม สงครามโลก สงครามเพื่ออิสรภาพ สงครามเย็น และตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 ประเทศในภูมิภาคนี้ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นสมาคมอาเซียน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดภูมิภาคนิยม ภายใต้การนำและการเรียกร้องให้เกิดการวมกลุ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกา จุดมุ่งหมายของการเริ่มดำเนินการก็เพื่อให้ภูมิภาคในแถบนี้ร่วมมือกันทางการเมืองเพื่อต่อต้านการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ จากประเทศรัสเซียและจีนที่ผ่านเข้ามาทางประเทศเวียดนาม

นิทรรศการ Missing Links เปรียนเหมือนพื้นที่ในการสืบค้น และการย้อนกลับมามองอดีตอีกครั้งถึงเรื่องราว การรับรู้ของผู้คนในระหว่างช่วงการก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเข้าสู่สังคมเมือง รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้ Missing Links นิทรรศการที่รวบรวมผลงานวิดีโอและงานภาพเคลื่อนไหวจากศิลปินประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่นๆ ซึ่งศิลปินเหล่านี้มีความสนใจและทำงานเกี่ยวกับช่วงเวลาของการก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ ผ่านบริบทของตัวศิลปินทั้งที่เกิดจากแรงขับของการล่าอาณานิคม หรือจากตัวศิลปินเอง รวมถึงผลสืบเนื่องสู่ปัจจุบัน นิทรรศการนี้ ไม่ได้ต้องการที่จะแสดงให้เห็นภาพรวมของสถาณการ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ แต่มุ่งหวังที่จะหยิบยกบางประเด็นหลักที่ยังคงมีให้เห็นในปัจจุบัน เช่น ความเป็นสมัยใหม่ สภาพสังคมเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสังคมเมืองและสังคมชนบท การอพยพย้ายถิ่นฐาน การพลัดถิ่น และเศรษฐกิจข้ามภูมิภาค นิทรรศการในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาด้วยกัน โดยแต่ละช่วงเวลาจะประกอบไปด้วยศิลปิน 4 ถึง 5 ท่าน และแสดงเป็นระยะเวลา 3 เดือน การแบ่งนิทรรศการออกเป็นสองช่วงเวลานั้น เพื่อหวังให้ผู้ชมได้มีโอกาสกลับมาดูนิทรรศการอีกครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการพิจารณาใคร่ครวญถึงประเด็นต่างๆ รวมถึงชื่นชมกับประสบการณ์ทางด้านภาพที่เราได้นำเสนอ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Missing Links" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service