นิทรรศการศิลปกรรม "เมย์อาร์ต" (May Arts The Exhibition)

Event Details

นิทรรศการศิลปกรรม "เมย์อาร์ต" (May Arts The Exhibition)

Time: May 2, 2011 to May 16, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
Street: 7th Floor, Center of Academic Resources (Central Library) Chulalongkorn University
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 2, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

*English please scroll down*

นิทรรศการ ศิลปกรรม เมย์อาร์ต “ May Arts The Exhibition ” 
ศิลปิน สุเทพ สังข์เพ็ชร (Suthep Sungpetch)
เกษียร สิทธิสาตร์ (Kasian Sitdhisart)
วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ (Wattanachot Tungateja)
โจแอน แมรี่ เคลลี่ (Joan Marie Kelly)
มาร์ลีน แวน (Marlene Van Jaarsveld)
ยูนิช มัททีโอ (Eunice Mateo)
ลักษณะงาน จิตรกรรม 
ระยะเวลาที่จัดแสดง 2 - 16 พฤษภาคม 2554
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4

แนวความคิดความคิดและจินตนาการของมนุษยชาติ มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและการแสดงออกทางศิลปะ ถือเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสืบเนื่องมายาวนาน จินตนาการของมนุษย์กว้างไกลไม่สิ้นสุด มีอิสระเสรีที่มีความแตกต่างกันออกไป งานศิลปะ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นการแสดงออกที่นำเสนอรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันไปของมนุษยชาติศิลปินซีกโลกตะวันออก 3 คน และซีกโลกตะวันตก 3 คน จากประเทศ อเมริกา เซาส์อาฟริกา โดมินิกัน และไทย แสดงผลงานศิลปะ จิตรกรรมร่วมสมัย รวมเป็น 6 ศิลปิน คือ Joan Marie Kelly, Marlene Van Jaarsveld , Eunice Mateo, Suthep Sungpech, Kasian Sidhisart, Wattanachot Tungateja ได้รวมตัวกันจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ที่หอศิลป์จามจุรี กรุงเทพฯ มีผลงานศิลปะกว่า 70 ชิ้น ออกแสดง โดยมีความหลากหลายในรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการของศิลปิน ถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างประเทศตะวันออก และตะวันตกที่ดี ด้วยผลงานจิตรกรรม ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นภาษาสากลสื่อถึงกันได้ข้าพเจ้าขอให้นิทรรศการจงประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของศิลปินทุกคน ในนิทรรศการสำคัญครั้งนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์เชื่อมโยงด้วยมิตรภาพยั่งยืนต่อไป

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปกรรม "เมย์อาร์ต" (May Arts The Exhibition) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 2, 2011 at 6:19pm
Concept for May Arts The ExhibitionHuman’s thought and imagination are necessary to the progress and expression on art, its have continuously been assumed as the essential factors of art creation. Human has freedom to create various endless imagination through many different styles of visual art, literature and music.Three eastern artists from Thailand ; Suthep Sungpech, Kasian Sidhisart, Wattanachot Tungateja and three western artists from America, South Africa and Dominican; Joan Marie Kelly, Mariene Van Jaarsveld, Eunice Mateo. The totality of 6 artists joined to stage more 70 pieces of artworks in the contemporary art exhibition at Chamjuree Art Gallery, Bangkok. All their artworks presented several styles and creative concepts under their inspiration. This exhibition is an international collaboration of eastern and western countries through contemporary paintings.I wish this exhibition has success as all artists’ intention and will result to the sustainable relationship and friendship.

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service