นิทรรศการ "นัยแสง" (Luminous)

Event Details

นิทรรศการ "นัยแสง" (Luminous)

Time: June 4, 2018 to June 27, 2018
Location: ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 11, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

“นัยแสง Luminous” นิทรรศการที่คัดสรรและจัดแสดงโดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผลงานศิลปะที่ให้สาระสำคัญต่อ “แสง” ผ่านผลงานของ 6 ศิลปิน ในคลังสะสมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ปรีชา เถาทอง สุวิชาญ เถาทอง ผ่อง เซ่งกิ่ง อารยา ราษฎร์จำเริญสุข และ อัศนีย์ ชูอรุณ ภายใต้โครงการนิทรรศการศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 3

ชมนิทรรศการและทำความเข้าใจกับแสงรอบตัวเราที่มีผลต่อการสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะของไทยในห้องกิจกรรมการเรียนรู้

ภัณฑารักษ์ : กฤษฎา ดุษฎีวนิช

4-27 มิถุนายน 2561
ณ ห้องนิทรรศการหลัก หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ


*โครงการนิทรรศการศิลปกรรมสะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร คัดสรรผลงานจากคลังสะสมของมหาวิทยาลัย มาจัดแสดงเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และเสริมความเข้าใจในศิลปะผ่านหัวเรื่องต่างๆ ผลงานในคลังสะสมนี้ล้วนเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมระดับชาติ ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ซึ่งถือเป็นเวทีหลักของพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปกรรมในวงการศิลปะของไทย*

"Luminous" exhibition is curated by the Art Centre, Silpakorn University to illustrate the development of artworks that gives an importance upon “light”, showcasing works from 6 leading artists from Silpakorn University Art Collections, namely Chakrabhand Posayakrit, Preecha Thaothong, Suvichan Thaothong, Phong Sengking, Araya Rasdjarmrearnsook and Asanee Chooarun. This exhibition is part of the Art Collection from Silpakorn Unversity season 3.

Visit the exhibition and understand about the light that affects art creation, together with learning about the timeline of Thai art history in Play + Learn rooms.

Curator : Kritsada Duchsadeevanich

4-27 June 2018
at the Main Exhibition Hall of the Art Centre, Silpakorn University (Wangthapra)

*The Art Collection of Silpakorn University project by the Art Centre, Silpakorn University aims to enhance the learning and understanding of art in different topics. All works from the university’s collection are award-winning works from the National Exhibition of Art and the Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, which are the major art competitions of Thailand.*

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "นัยแสง" (Luminous) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service