นิทรรศการ "ลึกลงไปในหุ่นนิ่ง โลก และชีวิต"

Event Details

นิทรรศการ "ลึกลงไปในหุ่นนิ่ง โลก และชีวิต"

Time: June 2, 2018 to June 29, 2018
Location: Numthong Gallery at Aree
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/Numth…
Phone: 02 617 2794
Event Type: art, exhibition, painting, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 12, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down
ลึกลงไปในหุ่นนิ่ง โลก และชีวิต
โดย ภัทรกร สิงห์ทอง

2– 29 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 – 21.00 น
สถานที่จัดแสดง : นำทองแกลเลอรี

ภาพหุ่นนิ่งในบรรยากาศสีขาวดำนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีต แต่ภาพที่เกือบสมบูรณ์แบบกลับมีแสงสีหลุดรั่วเข้าไปอย่างไร้เหตุผล เสมือนว่าสีอันแปลกแยกนั้นเป็นตัวตนบางประการที่มีอยู่แต่ไม่อาจจับต้องได้ เป็นตัวตนที่แทรกตัวอยู่ในบรรยากาศ อยู่ในธรรมชาติ อยู่ ในสรรพสิ่ง อยู่ ในผู้คนและอยู่ในตนเอง ภัทรกร สิงห์ทอง ค้นหาสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งแทรกกายอยู่รอบตัวของเขาโดยใช้การวาดภาพดรออิ้งเป็นวิธีศึกษาเรียนรู้ แต่เหนือพ้นไปกว่าการเรียนรู้ เขาแปรเปลี่ยนมันออกมาเป็นงานศิลปะที่พร้อมให้ผู้คนได้ร่วมสัมผัสกับบรรยากาศของหุ่นนิ่งในอีกมุมมองหนึ่ง และร่วมกันค้นพบสิ่งที่อยู่ ‘ลึกลงไปในหุ่นนิ่ง โลก และชีวิต’


“ เมื่อยี่สิบปีก่อน ผมวาดภาพด้วยการศึกษา รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก แสงเงา องค์ประกอบ เรื่องราว ความหมายต่าง ๆ..

เมื่อสิบปีก่อน ผมวาดภาพด้วยการศึกษา อารมณ์ ความรู้สึก การตั้งคำถาม การค้นหาความหมายขอชีวิต…

เมื่อสองปีก่อน ถึง ปัจจุบัน ผมวาดภาพเพื่อทำความรู้ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติ ด้วยความจริงที่แท้จริง”
------

“Deeper in Still Life - World – Life”
by Phattharakorn (Natthawut) Sing-Tong

Date: 2 – 29 June 2018
Opening reception: Saturday 2nd Jun 2018, 18.00 – 21.00 hr.
Venue: Numthong Gallery at Aree

The still-life paintings in black and white surroundings were meticulously created but with irrational leaks of colourful lights into the near-perfect paintings. The misfitting colours seem like certain shapes that exist but cannot be touched; blended in the atmosphere, nature, things, people, and self. Phattarakorn Sing Tong searches for veracity permeated around him using drawing as a study method. But beyond studying, he has transformed what he learned into pieces of art for others to join in experiencing the atmosphere of still life from different angles and searching for what lies “Deeper in Still Life, World, and Life”.

“Twenty years ago I drew by studying figures, shapes, weights, lights and shadows, compositions, stories, and meanings.
Ten years ago I drew by studying emotions, feelings, questioning, and searching for meaning of life.
Two years ago until now, I have been drawing to learn, to understand myself and nature by true veracity.”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ลึกลงไปในหุ่นนิ่ง โลก และชีวิต" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service