เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 (ศิลป์สามท่า: กะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ)

Event Details

เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 (ศิลป์สามท่า: กะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ)

Time: January 27, 2012 to January 29, 2012
Location: กะดีจีน–คลองสาน–สะพานพุทธ
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Phone: 08-0235-3279, 08-1771-2305
Event Type: culture, festival, art
Latest Activity: Jan 27, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

ศิลป์สามท่า : กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ
27-29 มกราคม 2555

สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมงาน กะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีของย่านกะดีจีน มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีพัฒนาในการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์

เชิญพบกับผลงานศิลปะ การออกแบบ และแสงไฟในพื้นที่สาธารณะ ที่ได้แรงบันดาลใจจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองและเหตุการณ์มหาอุทกภัย ตลอดจนนิทรรศการ การแสดงดนตรี และการเสวนาที่จัดเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองหลายวาระสำคัญของย่านแห่งนี้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

- Email : anuloveanurak@gmail.com
- Facebook : Love Kadeejeen
หรือ
- คุณชัญญาภรณ์ ลาดเสนา : ผู้จัดการโครงการ ningjingle@gmail.com 08-0235-3279
- คุณศักรพัฒน์ อนุรักษ์ภราดร : เจ้าหน้าที่โครงการ josh2859@hotmail.com 08-1771-2305

Comment Wall

Comment

RSVP for เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 (ศิลป์สามท่า: กะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by PORTFOLIOS*NET on January 23, 2012 at 1:13pm

ขอเชิญร่วมกิจกรรม


“จักรยานปั่น 3 ท่า” ในงานกะดีจีนศิลป์ 3 ท่า วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
ณ ย่านธนบุรี ย่านคลองสาน และย่านบางกอกใหญ่
--------------------------------------------

08.00 น. พร้อมกันที่ ใต้สะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี / ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และติดต่อยืมใช้จักรยานบางกอกกรีนไบค์

09.00 น. ออกเดินทางสู่ ศาลาว่าการจังหวัดธนบุรี ในอดีต / แวะ วัดซางตาครู้ส สักการะรูปเคารพแม่พระ(ปฏิสนธินิรมล) “ขอพรให้สมหวัง” และนักบุญแบนาแดต “ให้หายเจ็บป่วย เดินเหินไม่สะดวก” และรับฟังเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่น่าสนใจ

10.00 น. ข้ามคลองบางหลวงสู่ มัสยิดต้นสนหรือกะดีใหญ่ เยี่ยมชมสุสาน ร่วมรำลึกคุณความดีของบรรพชนชาวมุสลิมที่มีบทบาทต่อสังคมไทย ที่ หลุมศพพระยาราชวังสันเสนีย์(มะหมูด) เจ้าเมืองบางกอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ
10.30 น. ถึงวัดหงส์รัตนาราม สักการะ พระแสน พระพุทธรูปจากล้านช้าง และ พระพุทธรูปทองโบราณสมัยสุโขทัย /สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนมหาราช และชม สระน้ำมนต์ที่พระองค์ สรงน้ำก่อนออกศึกสงคราม เชื่อกันว่ามี “เมตตามหานิยม บำบัดทุกข์โศกโรคภัย คงกระพันชาตรี”

11.10 น. แวะ วัดกัลยาณมิตร สักการะ พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) ขอพรให้ “เดินทางปลอดภัย ค้าขายร่ำรวย” 

11.30 น. มุ่งสู่ ศาลเจ้ากวนอู สักการะ เทพกวนอู ผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม อฐิษฐานขอพร “ให้ตั้งตนเองอยู่ในความสัตย์ซื่อ มีคุณธรรม คบหา ติดต่อการงานใด ให้พบแต่คนดี” ที่หาได้ยากยิ่งในสังคมปัจจุบัน

12.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ด้วยความสุขสวัสดี

ลงทะเบียนยืมใช้จักรยานได้ที่ 50 คันแรก ได้ที่คุณหนิง โทร. 080 – 235 3279

จัดโดย ชุมชนกะดีจีน คลองสาน สะพานพุทธ ร่วมกับ Bangkok Bicycle Campaign กลุ่มบิ๊กทรี สมาคมสถาปนิกสยาม / คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ / สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย / กองการท่องเที่ยว กทม./ และเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมกรุงเทพมหานคร

 

Comment by PORTFOLIOS*NET on January 15, 2012 at 4:12pm

การแสดงศิลปวัฒนธรรม


ศุกร์ 27 มกราคม 2555
16:30- 17:00  พิธีเปิดงานกะดีจีน – คลองสาน – สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า ณ ลานริมน้ำสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
17:00-17:45  เสวนา : ทำไมน้ำไม่ท่วมกะดีจีน : โมเดล บ.ว.ร. สู้วิกฤตน้ำท่วม ณ ลานริมน้ำ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
17:45-18:00  กิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
18:00-20:00  การแสดงดนตรีไทย “3 ดุริยกวี 130 ปีชาตกาล” โดยวงดนตรีพาทยโกศล ศิลปะบรรเลง และดุริยประณีต ดำเนินรายการโดย อ.อานันท์ นาคคง ณ ลานหน้าพระบรมธาตุเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เสาร์ 28 มกราคม 2555
15:30-16:30  เสวนา : พิพิธภัณฑ์ 500 ปี ไทย-โปรตุเกส ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
18:00-19:00  การตีระฆังการิย็อง การขับร้องประสานเสียง ระบำโปรตุเกส และการแสดงวงออเครสต้า โดย ซางตาครู้สคอรัส และวงซางตาครู้สคอนแวนท์ ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
19:00-20:00  การแสดง Brass Band โดย วง Bazza  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน
20:00-21:00  หนังกลางแปลง ณ ลานสะกดรอยคราม ชุมชนโรงคราม

อาทิตย์ 29 มกราคม 2555 (ฺBangkok Car Free Sunday)
8.00 น. พบกันใต้สะพานพุทธฝั่งธน
9.00 น. ล้อหมุน เยี่ยมชมเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย
14:00-15:00  เสวนา : จากตาสู่มือ โดย กลุ่ม Bangkok Sketchers ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
16:30-17:30  เสวนา : ธณบุรีศรีมหาสมุทร ณ ลานปากคลองบางหลวง ชุมชนวัดกัลยาณ์
18:30-19:30  การบรรเลงกู่เจิง ณ ลานหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ชุมชนวัดกัลยาณ์
20:00-21:00  ลิเกฮูลู ชุมชนกุฎีขาว ณ ลานหน้ามัสยิดบางหลวง ชุมชนกุฎีขาว

เดินเท้าท่องเที่ยว
ร่วม “เยี่ยมตรอกซอกซอยย่านกะดีจีน” ไปกับ คุณสุดารา สุจฉายา คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต และ กลุ่มนักประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี ที่จะพาท่านเดินชมพร้อมคุยเฟื่องหลากหลายเรื่องราวของย่านกะดีจีนและย่านคลองสานในวันศุกร์ 27 และเสาร์ 28 มกราคม 2555 พบกันเวลา 17:00 น. ณ ลานสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าโดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง (ชื่อ อายุ สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์) มาที่ anuloveanurak@gmail.com หรือโทร 08-0235-3279 และ 08-1771-2305 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555

ถนนคนเดิน
ดนตรีบาทวิถี การแข่งขันหมากยูโดและหมากสกา ตลอดจนจับจ่ายสินค้าในตรอกดิลกจันทร์ ทางเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เขตคลองสาน เวลา 17:00-21:00 น.

นิทรรศการ
1. ใจดีสู้แสง โดย นิทรรศการงานออกแบบซุ้มตามไฟสำหรับชุมชน โดยนิสิตสถาปัตยกรรมผังเมืองชั้นปีที่ 1 ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
2. แสงไฟในสวน โดย กลุ่มนักออกแบบแสงสว่าง และ หน่วยวิจัย Lighting Track คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. Cultural Heritage Scout  ปฏิบัติการถ่ายภาพมรดกวัฒนธรรม โดย นักเรียนโรงเรียนศึกษานารี ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์
4. สะกดรอยคราม โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนโรงคราม โดย นิสิตจากภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับชุมชนโรงคราม รางวัลขวัญใจกรรมการจากการประกวดแบบดีไซน์ปิ๊งส์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และนิตยสารอาร์ตโฟร์ดี  
5. สวนเต็มซอย ปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เหล่าอาสาสมัครอนุรักษ์ชุมชน และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
6. มรดกอาหารโปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน ปฏิบัติการเยาวชนอาสาอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอาหารไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน โดย นิสิตสาขาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ และชาวชุมชนกุฎีจีน และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
7. โครงการพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส การปรับปรุงอาคารโยแซฟสู่พิพิธภัณธ์ชุมชนฉลองมิตรภาพ 500 ปีไทย-โปรตุเกส โดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ มิ

Attending (3)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service