นิทรรศการ “It’s me.”

Event Details

นิทรรศการ “It’s me.”

Time: March 1, 2016 to March 31, 2016
Location: ART CAFÉ by Brown Sugar
Street: พระราม 1
City/Town: แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Website or Map: https://web.facebook.com/even…
Phone: 081-666-8383, 090-986-9937
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 17, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการนำเสนอผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยโดยมีแนวคิดที่ว่า งานจิตรกรรมเป็นเสมือนเป็นการบันทึกผ่านภาษาของภาพที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ จิตรกรรมเป็นภาพแทนความรู้สึกและความคิดของจิตรกร เพราะฉันนั้น เมื่อใดก็ตามที่ดูงานจิตรกรรม เมื่อนั้นเราย่อมเห็นจิตวิญญาณของจิตรกร ผลงานจิตรกรรมคือภาพแทนที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้กรอบคิดแบบสุนทรียศาสตร์ โดยในมิติของการสื่อสาร งานจิตรกรรมเป็นทั้งตัวสื่อและตัวสารที่มีความสำคัญบริบทของวัฒนธรรมทางสายตาที่จะนำไปสู่กระบวนการสื่อความหมายด้วยรหัสเชิงสุนทรียะในสังคมร่วมสมัย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “It’s me.” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 17, 2016 at 6:23am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 17, 2016 at 6:23am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service