นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์"

Event Details

นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์"

Time: January 12, 2016 to January 25, 2016
Location: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Street: วังท่าพระ
City/Town: Bangkok
Event Type: exhibition, art, paonting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jan 12, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญชมนิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์ ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๙

จัดแสดงตั้งแต่ ๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ - เสาร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

Art Exhibition By Instructors of Painting Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn Univetsity

Exhibition on view 4th  - 25th  January 2016.
Open : Mondays - Saturday. Time : 10 am. - 6 pm.
Close on Sundays and Public holidays.

Opening ceremony on Thursday 7th  January 2016. At 6 pm.
At PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมคณาจารย์" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2016 at 11:46am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2016 at 11:45am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2016 at 11:45am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2016 at 11:45am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2016 at 11:45am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2016 at 11:45am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on January 12, 2016 at 11:44am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service