นิทรรศการ “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6”

Event Details

นิทรรศการ “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6”

Time: March 14, 2018 to April 4, 2018
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chamchuriartgaller…
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 13, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6” (The 6th Individualists Group Art Exhibition)

ศิลปิน ศาสตราภิชานสัญญา วงศ์อร่าม
รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ปรียวนิตย์
รองศาสตราจารย์สุกรี วัชรพรรณ

ลักษณะงาน ภาพพิมพ์ ประติมากรรมและสื่อผสม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา18.00น.
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085 9534445 (สัญญา)

แนวความคิด
กลุ่ม “Individualists” นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ครั้งนี้โดยมีมุมมองของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามจินตนาการของตัวเอง โดยมีเนื้อหาเรื่องเดียวกันคือชีวิตกับธรรมชาติ ด้วยการแสดงออกเป็นผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อประสม โดยมองว่า ชีวิตและธรรมชาติเป็นของคู่กัน ธรรมชาติเป็นผู้สร้างและให้กำเนิดทุกชีวิตในโลกนี้ ฉะนั้นการดำรงอยู่ของชีวิตและธรรมชาติควรเป็นไปอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “นิทรรศการศิลปะกลุ่ม Individualists ครั้งที่ 6” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:12am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 13, 2018 at 12:12am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service