นิทรรศการ "รูปะรูป"(In Frame Metaphor)

Event Details

นิทรรศการ "รูปะรูป"(In Frame Metaphor)

Time: September 1, 2012 to October 9, 2012
Location: 1001 Nights Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/1001…
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Aug 25, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานแสดงภาพจิตรกรรมของศิลปินไทย และอินเดีย โชบิน ปุนโย และนวัต เลิศแสวงกิจ


ศิลปินสองเชื้อชาติที่มีความแตกต่างในการทำงานและนำเสนอ แต่มีจุดร่วมในสถานที่เดียวกัน โดยการถ่ายทอดและสะท้อนมุมมองความคิดตนจากสิ่งที่พบเห็นในสังคมที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรุนแรง หรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ศิลปินใช้ชีวิตอยู่ โดยศิลปินทั้งสองสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ โดยเน้นการใช้อุปมาอุปไมย ผ่านสัญลักษณ์ภาพของนกกา และเสือขาว ซึ่งมีนัยยะเกี่ยวพันกับสังคมตัวตนและความสนใจของศิลปินเอง มากกว่านั้น ศิลปินทั้งสองสร้างสรรค์ผลงานในสถานที่และเงื่อนไขเดียวกันโดยระลึกถึงบ้านเกิดของแต่ละคนอันเป็นเหตุแห่งความคิดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ศานตินิเกตัน สถานที่ซึ่งทั้งสองได้ตกผลึกความคิด ในสิ่งที่ตนต้องการสื่อสารมากที่สุด ในบรรยากาศที่เงียบสงบ


In the different backgrounds of living, Nawat, a Thai artist and Chobin, Indian have expressed their point of views through paintings based on the violence and life- changing. They both created the work of arts in term of metaphor by using crows and white tigers which refer to their own self interest. In addition, the artists worked and lived in the same incredible place “Santiniketan”, India which they were given natural surroundings and peaceful atmosphere.


At 1001 nights Chareon Nakorn , Bangkok, Thailand

1st September to 9th October 2012

Opening day on 1st September 2012 at 6.00 p.m.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "รูปะรูป"(In Frame Metaphor) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service