นิทรรศการ "สนามตรึก" (Imply Reply)

Event Details

นิทรรศการ "สนามตรึก" (Imply Reply)

Time: February 12, 2015 to April 26, 2015
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 20, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
จัดโดย: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต
สนับสนุนโดย: สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานแถลงข่าว: 22 มกราคม 2558 เวลา 15:00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
พิธีเปิด: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18:30 น.

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต ภูมิใจเสนอ "สนามตรึก - Imply Reply: หวง หย่ง ผิง และ สาครินทร์ เครืออ่อน" นิทรรศการศิลปะงานแรกที่รวบรวมผลงานของศิลปินอาว็อง-การ์ดชาวจีนจากกรุงปารีส หวง หย่ง ผิง และศิลปินไทยร่วมสมัยชั้นนำ สาครินทร์ เครืออ่อน โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานของศิลปินทั้งสองท่าน ได้ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แกลเลอรี่ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ถึง 26 เมษายน 2558

สืบเนื่องจากการแผ่ขยายของวงการศิลปะในทวีปเอเชีย เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าควรมีการแลกเปลี่ยนผลงานทางศิลปะระหว่างประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและประเทศไทยเพื่อสำรวจถึงประเด็นความคิดวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคเอเชียและส่งผลกระทบต่อบริบทระดับโลกในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต จึงได้เชิญศิลปินชั้นนำชาวจีน จากประเทศฝรั่งเศส หวง หย่ง ผิง ให้มาร่วมงานกับศิลปินไทยที่มีผลงานมาแล้วทั้งในระดับประเทศและนานาชาติอย่าง สาครินทร์ เครืออ่อน โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ ฝ่ายภัณฑารักษ์ของหอศิลปฯ ได้วิจัยทางด้านเนื้อหา และทำงานร่วมมือกับถัง คอนเทมโพรารี อาร์ตอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมผลงานชิ้นสำคัญของศิลปินทั้งสอง ก่อนจะนำมาจัดแสดงเป็นไฮไลท์ในนิทรรศการศิลปะครั้งนี้

ภายในงาน ท่านจะได้พบกับผลงานอันโดดเด่นของ หวง หย่ง ผิง ซึ่งรวบรวมมาจากคอลเลคชั่นงานศิลปะระดับโลกของทั้งนักสะสมงานศิลป์และสถาบันทางศิลปวัฒนธรรมอย่างศูนย์ศิลปะ จอร์จ ปองปิดู ปารีส (Centre Pompidou) เพื่อประสานกันเป็นภาพรวมที่บ่งบอกถึงมุมมองทางศิลปะของ หวง หย่ง ผิง ในฐานะหนึ่งในศิลปินผู้ร่วมขับเคลื่อนแนวคิด “เซียะเหมินดาดา (Xiamen Dada Movement) ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เพื่อสร้างสรรค์ตัวตนทางวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ให้กับประเทศจีน ผ่านทางการประสานแนวคิดสมัยใหม่แบบตะวันตกเข้ากับมุมมองจากรากฐานของจีนบวกกับประเด็นทางสังคมร่วมสมัย โดยแนวคิดดังกล่าวนี้ยังคงมีอิทธิพลต่อผลงานของเขาจวบจนปัจจุบัน สำหรับผลงานโดดเด่นของหวง หย่ง ผิง ที่จะนำมาจัดแสดงนั้น ได้แก่ Nightmare of King George V – 2002 งานประติมากรรมขนาดใหญ่รูปเสือขี่ช้าง ที่สื่อถึงการล่าอาณานิคมและการล่าสัตว์ป่าในสมัยนั้น Ombre Blanche – 2009 งานประติมากรรมช้างเผือกที่สื่อความหมายในบริบทท้องถิ่นและบริบทสากลอย่างลุ่มลึก และผลงานชิ้นใหม่อย่าง Tower – 2014 อีกหนึ่งชิ้นงานประติมากรรมที่มีรูปลักษณ์คล้ายอาคารร้าง อันเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงซาก ที่หลงเหลือจากการล่มสลายทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ งานประติมากรรมและศิลปะจัดวางของหวง หย่ง ผิง ที่นำมาจัดแสดง เป็นการผสมผสานผลงานประติมากรรมและงานติดตั้ง โดยนำมรดกทางวัฒนธรรมและปรัชญา ของโลกตะวันออกและตะวันตกมาใช้อย่างกลมกลืน ก่อนจะสื่อออกมาในรูปแบบของวัตถุตามขนบหรือภาพ อันเป็นสัญญะแทนสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นได้ในสังคมปัจจุบัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สนามตรึก" (Imply Reply) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service