นิทรรศการ “น้ำ น้ำพระทัย” (Hosanna to Our King)

Event Details

นิทรรศการ “น้ำ น้ำพระทัย” (Hosanna to Our King)

Time: February 9, 2012 to March 18, 2012
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Feb 9, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “น้ำ น้ำพระทัย”เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔


วัน : ๙ กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น ๗

ผู้จัด คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ ๒๘ หัวข้อ “น้ำ น้ำพระทัย” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

การจัดแสดงครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ โครงการร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม หัวข้อ “น้ำ น้ำพระทัย” ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินร่วมกันสร้างสรรค์ โดยมีแนวความคิดจากเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับคำ “น้ำพระทัย” และ “น้ำ” โดยมีรูปแบบของผลงานเป็น “เรือนเพาะชำ” โดยศิลปินแต่ละท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และศิลปินรับเชิญ โดยสร้างสรรค์ผลงานในกล่องอะคริลิคใส และนำผลงานที่สร้างสรรค์แล้วมาประกอบเป็นกำแพงเรือนเพาะชำใส จำนวนทั้งหมด ๘๔ ชิ้น และ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยผลงานลักษณะ ๒ มิติ หรือ ๓ มิติHosanna to Our King

9 February – 18 March 2012
Main Gallery, 7th floor.
By the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University  

The art project is arranged in collaboration of the Faculty members and guest artists, on the auspiciousoccasion of His Majesty the King’s Birthday Anniversary, 5th December 2011. The Exhibition present two different types of the art work. First, the art project is arranged in collaboration of artists and second created potentials through personal artwork.

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “น้ำ น้ำพระทัย” (Hosanna to Our King) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service