นิทรรศการ "ของบ้าน..บ้าน" (Home (WE) Made)

Event Details

นิทรรศการ "ของบ้าน..บ้าน" (Home (WE) Made)

Time: July 4, 2018 to July 29, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 6, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ ของบ้าน..บ้าน Home (WE) Made
วันที่ : 04 กรกฎาคม - 29 กรกฎาคม 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย ละมุนละไม.คราฟท์สตูดิโอ และเพื่อน (พิม สุทธิคำ , Pianissimo Press , และ Jibberish)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการ Home (WE) Made โดย ละมุนละไม.คราฟท์สตูดิโอ และเพื่อน เป็นการแสดงผลงาน ของกลุ่มศิลปินและนักออกแบบที่ทำงานฝีมือโดยใช้สื่อในรูปแบบและเทคนิคที่แตกต่างกัน เช่น งานเครื่องปั้นดินเผา งานกระดาษ และงานผ้าย้อมคราม เป็นต้น แต่พวกเขาล้วนสื่อสารเล่าเรื่องราว เดียวกัน ซึ่งเกี่ยวกับ “บ้าน” หรือ “ของใช้ในบ้าน” ของพวกเขา ผลงานชุดนี้ต้องการนำเสนอเสมือน ตัวแทนของบ้านแต่ละหลัง เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนอันเป็นปัจเจกชนของผู้ที่อยู่อาศัย ใช้ชีวิต และทำงานสร้างสรรค์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า บ้านของศิลปินและนักออกแบบนั้น เป็นส่วนผสมหลัก อย่างหนึ่งที่ส่งผลไปยังความรู้สึกนึกคิด และมีผลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของพวกเขาเหล่านั้น ด้วยนั่นเอง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ของบ้าน..บ้าน" (Home (WE) Made) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service