นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป: พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (Everything Forever Now)

Event Details

นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป: พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (Everything Forever Now)

Time: February 9, 2012 to March 18, 2012
Location: TCDC
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448
Event Type: art, exhibition, design
Latest Activity: Feb 20, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

บริติช เคานซิล ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ นำเสนอนิทรรศการสะท้อนความหลักแหลมแห่งการออกแบบร่วมสมัย ที่เปิดนิยามใหม่สู่โลกแห่งความยั่งยืน ผ่านผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความคิดนอกกรอบของนักออกแบบที่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งยังประยุกต์ให้เข้ากับนวัตกรรมที่มีอยู่รอบตัว จนก่อเกิดเป็นงานออกแบบใน “วิถีสีเขียว” ที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิตในปัจจุบัน และเอื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป : พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถ่ายทอดความหมายของการออกแบบอย่างยั่งยืนในมุมมองของนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้เห็นเพียงแค่ “ปัญหา” หากแต่ค้นพบ “โอกาส” ให้มนุษย์ได้หันกลับมาพินิจพิเคราะห์สิ่งที่ดำเนินอยู่ เพื่อสร้างสรรค์วิถีทางใหม่ที่ “น่าสนใจ ทะเยอทะยาน และล้ำยุค” ด้วยการผสมผสานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่แปลกใหม่และน่ารื่นรมย์มากขึ้น


พบกับนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดจากแนวคิดการออกแบบเพื่อความยั่งยืน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ วัสดุ ทรัพยากร กระบวนการ และชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การสร้างกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเป็นเวทีในการเชื่อมโยงระหว่างวิถีการรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแนวความคิด และการผลิตวัสดุใหม่ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด หรือการออกแบบพัฒนาให้สอดคล้องกับพลังงานทางเลือก


ทั้งหมดนี้ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อช่วยให้เราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่จำกัดให้คงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในปัจจุบันหรืออนาคต และท้ายที่สุดก็เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองให้ดีขึ้น โดยยังคงให้ผลดีทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจในระยะยาว


เข้าชมฟรี

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

10.30 – 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร.02 664 8448 ต่อ 213, 214

www.britishcouncil.or.th/EFN

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ณ วันนี้และตลอดไป: พลิกมุมใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (Everything Forever Now) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on February 7, 2012 at 10:46pm

Attending (2)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service