นิทรรศการ “ฝนไม่มีวันหยุด” (Endless Rain)

Event Details

นิทรรศการ “ฝนไม่มีวันหยุด” (Endless Rain)

Time: August 16, 2011 to August 29, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Aug 15, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ฝนไม่มีวันหยุด” (Endless Rain) 
ศิลปิน อัฐพร นิมมาลัยแก้ว Uttaporn Nimmalaikaew 
กิตติ แสงแก้ว Kitti Sangkaew 
ทัศนะ ก้อนดี Tasana Kondee 
พัชรพล แตงรื่น Patcharapon Tangreun 
ลักษณะงาน จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม 
ระยะเวลาที่จัดแสดง 16 – 29 สิงหาคม 2554 

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 

แนวความคิด 

นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มภายใต้หัวข้อ “ฝนที่ไม่มีวันหยุด” สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เป็นการนำเสนอผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสมของอาจารย์และศิษย์เก่าสาขาศิลปกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยที่มีความหลากหลายทางด้านเทคนิค ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม รวมไปถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ความเชื่อความศรัทธาของมนุษย์ รวมไปถึงสภาวะเหตุการณ์ในปัจจุบันตามความเช่อและความรู้สึกของศิลปิน ภายใต้หัวข้อ “ฝนที่ไม่มีวันหยุด”

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ฝนไม่มีวันหยุด” (Endless Rain) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service