นิทรรศการ "หิมพานต์" (EDEN)

Event Details

นิทรรศการ "หิมพานต์" (EDEN)

Time: March 8, 2018 to March 24, 2018
Location: Serindia Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.serindiagallery.com
Phone: 02 238 6410
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 21, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หิมพานต์ โดย ปิยทัต เหมทัต

นิทรรศการนี้ทดลองหาความเป็นไปได้ทางศิลปะ เพื่อมีส่วนร่วมในการโต้เถียงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางความคิด โดยมุ่งหวังให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดประสิทธิผล การโต้เถียงดังกล่าวว่าด้วยการใช้ตัวยาที่ได้จากพืช ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการบำบัดรักษาหรือเพื่อสันทนาการก็ตาม นิทรรศการ หิมพานต์ เลือกที่จะเล่าเรื่องต่างไปจากเดิม โดยเลี่ยงการแบ่งแยกความคิดสองขั้วที่สนับสนุน-ต่อต้านการใช้พืชที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เพื่อกระตุ้นวิธีคิดและการรับรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้สารเหล่านี้ ทั้งในทางที่ก่อประโยชน์และในทางที่เกิดโทษ ด้วยการผสมผสานภาพถ่ายจากล้องจุลทรรศน์ และประติมากรรมสำริด ผมตั้งใจที่จะเน้นคุณสมบัติทางสุนทรียภาพของพืชทั้งหลายที่มีสารออกฤทธิ์ที่สามารถส่งผลต่อสมอง และ/หรือปรับเปลี่ยนสภาวะทางจิตของผู้ใช้

การสำรวจเชิงทดลองนี้ซึ่งยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน มีจุดเริ่มต้นที่ชุดภาพถ่ายส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชา ซึ่งมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่เรียกว่า เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol หรือ THC) โดยใช้กล้องฟิล์มขนาดกลางที่ใช้เลนส์กล้องจุลทรรศน์จากต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผลลัพธ์ที่ได้คือรูปร่างและโครงสร้างที่ชวนฉงนซึ่งสร้าง “สวนอีเดน” หรือ หิมพานต์ ให้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะอีกครั้ง ภูมิทัศน์สีสันสดใสตระการตาเป็นดั่งภาพฝันและภาพหลอนที่โลดแล่นมีชีวิต และช่วยให้มองลึกลงไปในธรรมชาติและวัฒนธรรมของพืชเหล่านี้ ที่คนเราทั้งเห็นคุณค่าและสาปแช่ง เนื่องจากคุณสมบัติชีวเคมีบางประการในพืชที่มีอำนาจล่อใจ

ความขัดแย้งระหว่าง “ความดีงาม” และ “ความชั่วร้าย” ที่ดำรงไว้ในผลงาน เป็นส่วนสำคัญของความพยายามที่ผมจะหาตำแหน่งแห่งที่ให้กับพืชเหล่านี้ในระเบียบจักรวาลในปัจจุบัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผมนำรูปเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “การตกสวรรค์ของมนุษย์” มารวมกับภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์ของเมล็ด ก้าน ราก และใบของต้นกัญชา และผลิตซ้ำด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคการพิมพ์ภาพ โดยอาศัยฝีมือช่าง เครื่องจักรกล และระบบดิจิทัล เพื่อให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวปรากฏอยู่ถาวร ผลงานในชุดนี้ประกอบไปด้วย ภาพชาร์โคลพรินท์ (charcoal print) แบบคริสต์ศตวรรษที่ 19, ภาพซีพรินท์ (C-print) สมัยใหม่ และภาพจิเคล พรินท์ (giclée print) การถ่ายทอด‘ปุ๊น’ออกมาเป็นภาพมีลักษณะคล้ายกับดวงดาวอย่างที่ได้เดาและคาดการณ์ไว้

ณ ที่ที่มิติจักรวาลและจุลภาครวมกันเป็นหนึ่ง เราจะได้เห็นหนทางนานัปการที่กัญชาและพืชที่มีสรรพคุณคล้ายคลึงกันสามารถท้าทายกฎเกณฑ์และแนวคิดทางกฎหมายและวัฒนธรรม และพ้นจากกรอบข้อบังคับและขอบเขตอันคับแคบที่จำกัดการเข้าถึงและการบริโภคพืชเหล่านี้โดยการโอบล้อมด้วยข้อบังคับและขอบเขตดังกล่าวไว้ อย่างเช่นงูที่เลื้อยล้อมผลแอปเปิ้ล
ผลงานนี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 3 ปี ตั้งแต่ 2558 เป็นต้นมา

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "หิมพานต์" (EDEN) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service