นิทรรศการ "ECHO นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน"

Event Details

นิทรรศการ "ECHO นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน"

Time: May 25, 2012 to June 25, 2012
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/bang…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 8, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ "ECHO นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน"

25 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2555

ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้น 4 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

พิธีเปิดวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น.


ECHO Exhibition

is on view from May 25 – June 25, 2012

at Bangkok University Gallery 4th floor, City Campus.

The opening reception: Friday, May 25, 1.30 PM

เนื่องด้วยคณะทำงานบริการวิชาการสู่สังคมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัด “ECHO นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน”

เพื่อแสดงผลการทำงานบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งภายในงานนิทรรศการจะนำเสนอผลการบูรณาการ การบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน และการบูรณาการกับการวิจัยของคณาจารย์ในรูปแบบของงานสร้างสรรค์

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักในการบริการวิชาการสู่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการสู่สาธารณชน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ECHO นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อชุมชน" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service