นิทรรศการ "วาทกรรมแห่งดวงดาว เรื่องลวงโลกที่ไม่เคยหยุด"

Event Details

นิทรรศการ "วาทกรรมแห่งดวงดาว เรื่องลวงโลกที่ไม่เคยหยุด"

Time: May 24, 2012 to June 16, 2012
Location: Number 1 Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.number1gallery.com/
Phone: 02 630 2523,083 445 8333
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 10, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

By Tawatchai Somkong


24th May – 16th June 2012


นัมเบอร์วันแกลเลอรี ยินดีนำเสนอ "วาทกรรมแห่งดวงดาว เรื่องลวงโลกที่ไม่เคยหยุด"

โดยศิลปิน ธวัชชัย สมคง

โลกที่สับสนวุ่นวาย เกิดจากการแทรกแซงของชาติมหาอำนาจมาโดยตลอด นับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเป็นต้นมา การแย่งชิงทรัพยากรที่มั่งคั่ง ของประเทศอื่นโดยสร้างภาพให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นกลุ่มก่อการร้าย หรือเป็นบุคคอันตรายต่อโลกของเราผ่านสื่อที่มีอิทธิพลสูง จนในที่สุดมหาอำนาจก็มีความชอบธรรมที่เข้าไปยึดประเทศเหล่านั้น และกอบโกยทรัพยากรแบบหน้าด้านๆ และไร้คุณธรรม ผลงานชื่อ "ระเบิดของเอลวิส" เป็นตัวแทนของความบันเทิงแห่งการทำลายล้าง และผลงานชื่อ "ซานตาคลอสดำ" เป็นตัวแทนของการให้ของขวัญต่อชาวโลกที่ผู้ให้ไม่เคยถามว่า ผู้รับจะต้องการหรือไม่


Number 1 Gallery Bangkok is proud to present “The Star’s Discourse.Lies to the world that have never been stopped.”by Tawatchai Somkong

The world has been frustrated from an intervention of the super power nations since a cold war. The natural resources are taken out from the countries of origin. Some countries or groups of people are categorized or marked images as terrorists via mass media. The process of making the bad guy side, in a way brings up the opposite; good guy side. Then the super powers claims their righteousness to possess and grab out resources unashamedly and without justice. The work title, "Elvis' s Bomb", represents the entertainment of destruction. The work title, "Black Santa Claus", represents gifts to people of the world who have never been asked from the giver whether they want them or not.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "วาทกรรมแห่งดวงดาว เรื่องลวงโลกที่ไม่เคยหยุด" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service