นิทรรศการ "DILEMMA"

Event Details

นิทรรศการ "DILEMMA"

Time: October 5, 2018 to October 31, 2018
Location: Goose Life Space
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 21, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

" DILEMMA " โดย ณัฐพงศ์ ดาววิจิตร

สภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก อาจเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นจากการเผชิญหน้ากับความย้อนแยงของเรื่องราวต่างๆ ที่มีผลมาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในจิตใจของเรา
หลายครั้งการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านี้เป็นเสมือนการที่เรายืนอยู่ท่ามกลางการปะทะกันของความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการกระทำ โดยเราแทบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตกลงสาเหตุนั้นมาจากไหน อันทำให้เกิดความไม่เข้าใจและสับสนในคุณค่าของตัวเองที่ยึดโยงอยู่กับคุณค่าที่ทุกคนต่างสร้างขึ้น หลายครั้งเราไม่อาจหาคำตอบได้ว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนถูกหรือสิ่งไหนผิด
ความกระอักกระอวนทั้งหมดนี้ ถูกนำมาบอกเล่าผ่านท่าทางและการกระทำของคนที่พยายามต่อสู้กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่ตายตัว เป็นเสมือนตัวแทนของสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ หลายครั้งดูเหมือนจะมีเหตุผลแต่กลับเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผล
ผลงานชุดนี้จึงเป็นเสมือนการบันทึกผลกระทบของเรื่องราวที่ได้กระทำหรือปฏิบัติต่อผู้กระทำ
ที่กำลังดำเนินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

" DILEMMA " by Nuttapong Daovichitr,

Dilemma might be a situation of confronting conflicts which resulted from both internal and external factors. Encountering these situations is often similar to standing in the middle of a collision of thoughts, emotions, and actions without knowing exactly where the cause came from. This leads to a misunderstanding and confusion of self-worth which is also created and defined by others. We usually cannot even find the answer to what is good and what is bad, or what is right and what is wrong.

All these dilemmatic situations are shownthrough the gestures and actions of those who try to struggle with particular situations which change all the time. It is a representation of things which are intangible and sometimes seem to be reasonable but are actually not.

This work is a recording of the effects of stories that have continuously treated the actor endlessly.

05-31.10.2018
opening: 5 October 2018, 6.00pm.
At Goose Life Space | Exit 3 BTS Sanampao
***Please reduce your personal cars to reduce the cars on the road which results the air pollution from vehicles.***

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "DILEMMA" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service