นิทรรศการ "มโนมรรคา" (Destiny to Imagination)

Event Details

นิทรรศการ "มโนมรรคา" (Destiny to Imagination)

Time: September 14, 2013 to October 16, 2013
Location: MOCA Museum of Contemporary Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.mocabangkok.com
Phone: 02 953 1005-7
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 2, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


"มโนมรรคา"

โดย ประทีป คชบัว

พร้อมพิธีเปิดตัวหนังสือ "Destiny to Imagination"

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 18.00 น.

ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK)

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 16 ตุลาคม 2556

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK

โทร. 02-953-1005-7

แฟกซ์. 02-953-1008

อีเมล์ info@mocabangkok.com

www.mocabangkok.com

Art Exhibition and the Official release of book on artist's painting collections "Destiny to Imagination"

By Prateep Kochabua

On Friday, September 13rd,2013 at 6.00 pm

At Museum of Contemporary Art (MOCA Bangkok)


**Please note that the reception will be in Thai only**


The exhibition will be on view since September 14th- October 16th, 2013(Closed on Mondays)

Time : 10.00 a.m.- 06.00 p.m.

at G Floor MOCA BANGKOK


For more information please contact : MOCA BANGKOK

Tel. : +662-953-1005-7

Fax : +662-953-1008

Email : info@mocabangkok.com

www.mocabangkok.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "มโนมรรคา" (Destiny to Imagination) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service