นิทรรศการ “CommDe Creative Walk”

Event Details

นิทรรศการ “CommDe Creative Walk”

Time: May 2, 2013 to May 5, 2013
Location: Bad Motel Thonglor, Mellow Restaurant and Bar, Rooftop Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 081 622 8290
Event Type: art, exhibition, design, photo, photography
Latest Activity: Apr 26, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

งานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นิสิตปริญาบัณฑิต
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจาก ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาบัณฑิต ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์บัณฑิต
การออกแบบนิเทศน์ศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “CommDe Creative Walk” เทศกาลแสดงผลงานการออกแบบสื่อสารในหลากหลายสื่อ เช่น Photography, Book Design, Illustration, Graphic Video and New Media เป็นต้น

ซึ่งผลงานจะจัดแสดง ณ Bad Motel Thonglor, Woodstock Bar and Grill และ Rooftop Gallery งานเปิดนิทรรศการจะมีขึ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 20.00น. และจัดแสดง
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 622 8290

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “CommDe Creative Walk” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service