นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization)

Event Details

นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization)

Time: May 3, 2013 to May 15, 2013
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Apr 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization)

ศิลปิน ศุภวัตร ทองละมุล (Supawat Thonglamul)

ลักษณะงาน วาดเส้น จำนวน 50 ภาพ

ระยะเวลาที่จัดแสดง 3 - 15 พฤษภาคม 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4


แนวความคิด

อารยธรรมสุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ มีความหมายถึง ดินแดนหรือแผ่นดินแห่งทอง ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของพ่อค้าอีกทั้งนักเดินทางจากดินแดนต่างๆทั่วโลก เมื่อประมาณนับพันปีล่วงมา โดยปรากฏชื่ออยู่ในแผนที่การเดินเรือของพ่อค้าชาวตะวันตกคัมภีร์และหนังสือชาดกที่สำคัญของอินเดียหลายเรื่องว่าเป็นดินแดนที่พ่อค้าชาวต่างชาตินิยมเดินทางเพื่อมาค้าขายเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งนี้สันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในปัจจุบันโดยเหตุที่ทำให้แผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นที่หมายปองของพ่อค้าต่างชาตินั้น ก็เนื่องมาจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่เครื่องเทศต่างๆตลอดจนแร่ธาตุอันมีค่า เช่น ทองคำ ประกอบทั้งการมีทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกจึงทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางทางการค้าและความรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคโบราณจวบจนปัจจุบันกาล

ก่อนที่อาเซียนจะเปิดในปี พ.ศ. 2558 ผืนแผ่นดินประเพณีและวัฒนธรรมในรอบๆบ้านเมืองของเรามีลักษณะที่มีความไกล้เคียงกัน หรือจะเรียกได้ว่าเหมือนกันก็ได้ด้วยการรับและสืบทอดประเพณีรวมทั้งความเชื่อต่างๆมาจากบรรพชน การสร้างสรรค์ผลงานและเดินทางได้เห็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาใว้ จากภาพวาดหลายร้อยชิ้นที่มีการวาดต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี และคัดเลือกผลงานคุณภาพมาจัดแสดงเพียง 50 ชิ้น ผลงานมีทั้งเทคนิคสีน้ำมัน สีน้ำ และดินสอชาร์โคลบนกระดาษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่เริ่มมีผืนแผ่นดินที่เรียกว่า อารยธรรมสุวรรณภูมิ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน…

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “อารยธรรมสุวรรณภูมิ” (Suvarnabhumi Civilization) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service