นิทรรศการ “เส้น – สี แห่งธรรมชาติ” (Color of Nature)

Event Details

นิทรรศการ “เส้น – สี แห่งธรรมชาติ” (Color of Nature)

Time: October 17, 2013 to November 4, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 8, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เส้น – สี แห่งธรรมชาติ” (Color of Nature)

ศิลปิน ณัฐสุธี เตชะวิริยะทวีสิน (Nutsuree Techawiriyataweesin)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง 17 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2

ติดต่อศิลปิน 087 5167363


แนวความคิด

เส้น สี แห่งธรรมชาติ

ธรรมชาติมีความลึกลับ มหัศจรรย์ มีสรรพสิ่งที่งดงามมหาศาลหาที่สุดมิได้ สิ่งเหล่านี้คือความบันดาลใจในการทำงานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความประทับใจต่อแง่มุมและมุมมองที่มีความหลากหลาย โดยถ่ายทอดแนวทางสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการของ เส้น สี แสงและผีแปรง ด้วยอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึง ฤดูกาล เวลา การเคลื่อนไหว บรรยากาศ ให้เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดนามธรรมในธรรมชาติ

บทกวีแห่งโชคชะตา

มนุษย์เดินผ่านร่มเงาของความทุกข์ สุข สมหวัง เหงา รัก เศร้า ตามท่วงทำนองจังหวะของชีวิต การก้าวเดินในแต่ละช่วงเวลาของมนุษย์ล้วนเผชิญไปกับอุปสรรคน้อยใหญ่ อันเป็นสาระของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สติสัมปชัญญะที่มีในกายใจมนุษย์เท่านั้นที่เป็นดั่งพาหนะนำพาจิตพ้นไกลหายวิตก ในขณะมี่การขับเคลื่อนไป ของชีวิต ด้วยอารมณ์คงเกิดได้เพียงเรื่องเศร้าหมอง ที่กัดกร่อนใจมนุษย์ชายหญิงให้วิโยคโศกร้าง ตามวาระแห่งการกระทำ จิตรกรรมชุดนี้ ดั่งมโนภาพสะท้อนความจริงแท้ การเปรียบเปรยอุปมาอุปไมโดยอาศัยรูปลักษณะสัญลักษณ์ วิธีการจิตรกรรม เป็นตัวสื่อสารเรื่องราวนัยยะความหมาย

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เส้น – สี แห่งธรรมชาติ” (Color of Nature) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service